Mustafa Kemal'in Şam Günleri

Harp Akademisinden başarıyla mezun olan subaylar genellikle Makedonya’ya gönderilirdi. Makedonya’da Osmanlı Devleti’nin otoritesinin güçlü olmaması mustafa Kemal ve arkadaşlarına rahat hareket edebilecek bir ortam sağlayacaktı. mustafa Kemal meşruti bir yönetim ve bu amaca ulaşabilmek için örgütlenmek istiyordu. Ancak isteği gerçekleşmedi. Arkadaşlarından birinin yapılan toplantıları ihbar etmesi üzerine mustafa Kemal Makedonya’ya değil, ceza olarak Şam’daki 5. Ordu’ya tayin edildi.

Şam, mustafa Kemal’in istediği siyasi ortama sahip değildi. Arap kabileleri sürekli isyan hâlindeydi. mustafa Kemal’e göre burası imparatorluğun unutulmuş bir köşesiydi. Şam, meşrutiyet idaresini tekrar oluşturmak için yapılması gereken örgütlenmeye müsait değildi. Buna rağmen siyasi faaliyetlerine devam etti. "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti"ni kurdu. Aslında Şam’da görev yaptığı yıllar ona mücadele etme azmi vermişti. Şam’da kaldığı süre içerisinde Osmanlı Devleti’nin isyan eden Arap kabilelerini kontrol altına almakta zorlandığını gördü. Bu nedenle onda Osmanlıcılığın geçerliliğini kaybettiği fikri güçlendi. Bir süre sonra mustafa Kemal, Şam’dan gizlice ayrılarak düşüncelerini ve siyasi faaliyetlerini daha rahat ifade edeceği Makedonya’ya geçti.