Amerika kıtasının 1492 yılında keşfedilmesinden sonra İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler bu kıtaya gelerek koloniler kurdular.
Bu koloni topraklarına başta İngiltere'den olmak üzere Avrupa'dan gelen göçmenler yerleşti. Koloniler, İngiliz kralının atadığı valilerce yönetiliyordu.
Kolonilerde yaşayan halk bu durumdan memnun değildi. Amerika'yı yeni vatanları olarak kabul ediyorlardı.

Yedi Yıl Savaşları (1756-1763) ve Amerika'nın Bağımsızlık Mücadelesi
Yedi Yıl Savaşlarının Amerikan tarihine etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • İngiltere, Yedi Yıl Savaşları sonunda Fransa ve İspanya'yı yendi. Hindistan, Kanada ve amerika kıtasındaki Missisipi Nehri'nin doğusunu ele geçirdi. Ancak savaşlar sonunda İngiltere ekonomisi bozulmuştu. Bozulan ekonomisini sömürge ve kolonilere yeni ve ağır vergiler koyma yoluyla çözmeye çalışan İngiltere'ye tepkiler büyük oldu.
 • Amerika'daki İngiliz kolonilerinde isyanlar çıktı. Yedi Yıl Savaşları'nın intikamını almak isteyen Fransa, isyancılara silah ve cephane yardımı yaptı. Sonuçta koloniler, İngiltere'ye karşı zafer kazandılar.
 • Koloni temsilcileri, 1774 yıhnda Filedelfiya'da toplandılar.
 • Toplantıda İngiltere'nin kolonilerin izni olmadan vergi koyamayacağına dair karar alındı.
 • İsteklerinin reddedilmesi üzerine 1776'da ikinci kez toplanan kongre, İngiltere ile savaş kararı aldı.
 • Toplantı sonunda İnsan Haklan Bildirisi ilan edildi.
 • Kolonilerin komutanlığına George Washington getirildi.


Amerikan Bağımsızlık Bildirisi (4 Temmuz 1776)İnsan Haklan Bildirisi'nde;

 • Bütün insanlar özgür doğarlar, özgür yaşarlar.
 • Devlet ancak bu özgürlükleri korumak ve bunlardan herkesi eşit derecede yararlandırmak için vardır. • Özgürlüklere dokunan devlet kendi varlık nedenini yitirir.
 • İngiltere hükümeti, Amerikalıların özgürlüklerini ciğneyerek onları kendisine bağlayan temel sözleşmeyi bozmuştur.
 • Bu durumda serbest kalan Amerikan halkı, yeni bir hukumet kurmaya karar vermiştir.

Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'ni demokrasinin gelişimi açısından değerlendiriniz.

 • Bu bildiri ile yönetim şekli demokrasi olarak benimsenmiştir.
 • İngiltere'ye karşı sekiz yıl süren savaş sonunda Amerikan kolonileri galip geldi.
 • İngiltere, 1783 yılında Versay Antlaşması'yla Amerikan kolonilerinin bağımsızlığını tanıdı.
 • Koloniler, anayasa hazırlayarak federal bir cumhuriyet yönetimine geçti.
 • Avrupa'dan Amerika'ya göçler oldu. Avrupa'da işsizlik azaldı.
 • ABD, dünya tarihini etkileyerek yeni bir denge unsuru oldu.


Türk-Amerikan İlişkilerinin Başlangıcı

 • Türk-Amerikan ilişkileri, Osmanlı'ya bağlı olan Cezayir Beylerbeyliği aracılığıyla kurulmuştur.
 • ABD ile Osmanlı'ya bağlı Cezayir, Trablus ve Tunus arasında ticaret antlaşması imzalanmıştır.
 • ABD, bu ticaretten dolayı Cezayir'e vergi ödemiştir.
 • Amerikalıların İstanbul'a ilk ziyareti 9 Kasım 1800'de olmuştur. Bu ziyarette Amerikalilar, padişaha çeşitli hediyeler sunmuştur.
 • Bu ziyaret sebebiyle, Akdeniz'e giren ilk Amerikan gemisi George Washington Fırkateyni olmuştur.