F. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE AVRUPA

3. Totaliter Rejimlerin Kuruluşu
a. İtalya’da Faşizm konu Anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
b. Almanya’da Nazizm
Konu Anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

c. İspanya’da Franco Dönemi

  • 1902'de İspanya tahtına geçen XIII. Alfonso anayasayı ilan etmesine rağmen ülkede istikrar sağlanamadı. 1923'te bütün demokratik müesseselerin kapatılarak asker destekli bir yönetim kurulsa da başarılı olmayınca anayasal sistem tekrar kuruldu. Fakat bu gelişme de ülkeye huzur getirmedi ve Kral Alfonso ülkeyi terk edince cumhuriyet ilan edildi.
  • Cumhuriyet yönetiminin dine ve din adamlarına karşı tavır alması, toprak reformlarına girişmesi ve köylülerin, zenginlerin topraklarını ele geçirmek istemesi silahlı çatışmalara sebep oldu. 1936'da milliyetçiler ve cumhuriyetçiler arasında iç savaşın başladı.
  • Cumhuriyetçiler Valencia'da, milliyetçiler de Franco liderliğinde Burgos'ta hükümet kurdular. Fransa ve Sovyetler, ideolojik yönden kendilerine yakın buldukları cumhuriyetçileri, Almanya ve İtalya ise milliyetçileri destekledi. İngiltere, kamuoyunun baskısı sebebiyle barıştan yana tavır takındı. 1938'den itibaren milliyetçilerin hızlı ilerleyişi karşısında cumhuriyetçiler direndiyse de başarılı olamadılar. 1939'da Madrid'in milliyetçiler tarafından ele geçirilmesiyle iç savaş son buldu.
  • İç savaş sonrasında iktidara gelen Franco yönetimi ilk dönemlerde Batılı devletler tarafından dışlandı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra BM'nin İspanya ile ilişkilerini kesmesiyle bu olumsuz süreç devam etti.
  • Soğuk Savaş döneminde kutuplaşmanın artmasıyla Batılı devletlerin İspanya'ya yakınlaşması ilişkilerin düzelmesini sağladı. İspanya 1955'te BM'ye, 1958'de Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşkilatına girdi ve ABD ile imzalanan anlaşma ile bu devlete üsler verdi.