Atabeylik.

Büyük Selçuklular'da hükümdar soyundan olan şehzadeler ülke yönetimi konusunda deneyim kazanmaları için ülkenin çeşitli bölgelerinde yönetici olarak gönderirilerdi. Şehzadelere her konuda yardımcı olarak görevlendirilen deneyimli devlet adamlarına ATABEY denilirdi.

Büyük Selçuklu otoritesinin bozulduğu dönemlerde güçlerini artıran atabeyler bulundukları bölgelerde yönetimi tamamen ele geçirmişlerdir.Büyük Selçukluların dağılmasıyla ortaya çıkan atabeylikler şunlardır: Salgurlular(Fars Atabeyliği), İldenizoğulları(Azerbaycan Atabeyliği), Beg Teginoğulları(Erbil Atabeyliği), Börililer(Şam Atabeyliği) ve Zengiler( Musul- Halep Atabeyliği)'dir

KAYNAKÇA: Maltepe Yayınları Konu Anlatımlı Tarih Kitabı Atabeylik