Orta Asya'daki en geniş kültür olup,Altay-Tanrı dağları,Güney Sibirya ve Hazar Denizi'nin doğusuna kadar olan bölgede oluşmuş bir kültürdür.Bu kültürde tunç ve altından yapılmış araç ve figürlere rastlanmıştır.