İlkçağ'da Yunanistan'da köle sahibi egemen-yönetici sınıf için kullanılan bir deyimdir.