ASALA
Ermenistan’ın kurtuluşu için gizli Ermeni ordusu yada kısa adıyla Asala,20 Ocak 1975’te Lübnan’da muhtemelen Bekaa’da kurulmuştur.

Örgüt ilk hedef olarak Doğu Anadolu’yu Türkiye’den koparmak,”bağımsız ve kurtarılmış” kabul ettiği Sovyet Ermenistanı’na bağlamak ve Ermeni soykırımından sorumlu tuttuğu Türkiye’yi cezalandırmak istiyordu.Yöntem olarak da Sovyetler Birliği paralelinde bir ”ideolojik şiddet” kullanacaktı.Aslında hedef sadece Türkiye değildi.Lideri Agopyan’ın ağzından asala ayrımsız bir şiddet içeren ;”Biz Türkiye’ye askeri ve ekonomik yardımda bulunan tüm diğer ülkeleri de düşmanımız addederiz” cümlesinde ifadesini bulan bir politik temel üzerine kurulmuştur.Örgütün arkasındaki güç Sovyet Rusya idi.Bu güç sadece örgüt söylemlerinde , örgütün Marksist-Leninist ideolojisinde değil , ortaya çıkışından büyümesine , eylemlerinden işbirliğine her sahada açıkça görülmüştür.

Terörizm; uluslar arası ölçüde kabul edilen savaş normları dışında , siyasal amaçla korku salmak için şiddeti kullanmaktır.

Eylemlerinin büyük bir bölümünü elçilik, konsolosluk baskını gibi kaba davranışlar değil, belirlenmiş kişilerin vurularak öldürülmesidir.Bu öldürme olayları sırasında Yugoslavya dışında olay yerinde yada sonrasında yakalanan hiçbir asala militanı yoktur.

Asala’nın en dikkat çekici yönlerinden biri de Amerika’dan Avustralya’ya, Kanada’dan Portekiz’e kadar dünyanın ( özellikle de Avrupa’nın) hemen her ülkesinde çok kısa aralıklarla hatta aynı zamanda eylem yapma yeteneğine sahip olmasıdır.Asala gerçekleştirdiği eylem sayısı açısından hala dünyada İra’dan sonra ikinci sıradadır.Bu kadar geniş bir alanda arka arkaya eylemler yapabilen bir örgütü, heyecanlı amatör gençlerin oluşturduğunu söylemek mümkün değildir.