Batı Anadolu'nun ve Yunanistan'ın eski büyük şehirlerinde yönetim, din ve ticaret merkezi olan meydan. Agora'nm çevresinde resmi binalar, tapmaklar, sunaklar, tanrı heykelleri, mağazalar ve satış yerleri bulunurdu. Şehirle ilgili işleri görüşecek meçlisler burada toplanır, kanunlar çıkarılır, savaşa ve barışa karar verilirdi. Bu meydanda dini törenler yapılır ve kurbanlar kesilirdi. Davalar agorada açık olarak görülürdü. Pazar ve panayır da burada kurulurdu. Son yıllarda ülkemizde yapılan kazılarda birçok eski şehrin agorası da ortaya çıkarılmıştır. Efes ve İzmir agoraları bir örnek olarak gösterilebilir