Hitit devletinin kurucusu (İ.Ö. XIX. yüzyıl). Bu zamanda Anadolu'da krallıkla yönetilen birçok şehir devleti vardır. Bunlar, birbirleriyle savaşıyorlardı. Şehirler, surla çevrilmişti. Kuşşara şehir devletinin kralı olan Anıtta, o zamana kadar bilinmeyen gece baskınlarıyla Anadolu'nun önemli şehirlerinden çoğunu yönetimi altına aldı. Naşa şehrini, yeni kurmuş olduğu Hitit devletinin başkenti yaptı. Burasını tapmaklarla ve büyük binalarla süsledi. Kurduğu yeni mahallelerle genişletti. Şehrin kapısına bir anıt sütun diktirdi. Anadolu'da siyasî birliği kuran Anıtta'ya "büyük kral", "krallar kralı" denilmiştir.