Eskiden toprak ürünlerinden devlet giderleri için onda bir oranında alınan vergi. Harmandan sonra toplanırdı. Zamanla bu vergiyi toplamada usulsüzlük yapılmış, halktan daha çok vergi alınmıştır. Aşar, Cumhuriyet döneminde kaldırılmıştır.