Aforoz: Bir Hristiyan'ın Hristiyanlık dininden çıkarılmasıdır.