Antant=Tarafların belirlenen konularda karşılıklı anlaşmaya varması,itilaf