Ayguçi (Üge): Vezir, danışman, (Osmanlı'daki lalaya benzer) günümüzdeki başbakan