Ahidname-i Hümayun: Osmanlılarda padişahlar tarafından verilen “hat”, ” ferman” anlamına kullanılan deyimdir. Menşei Abbasî ve Selçuklulara kadar dayanan “ahidname” geleneği Osmanlılarda da devam etmiş ve “ahidnâme-i hümâyûn” adıyla anılmıştır.