Akropolis: Antik Yunan'da kentin yüksek tepesinde(sarp tepe) savunma amaçlı inşa edilen özel bölge