Selçuklularda hükümdar çocuklarının eğitim ve yetişmelerinden sorumlu tecrübeli görevli.