Bahşiş ve hediye.

Atiyye-i seniyye : Padişahların verdikleri bahşiş ve hediyeler.