PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : T.C İnk. T. ve Atatürkçülük Çalışma Soruları 1. İnkılap Tarih Özet Sorular (II. Balkana Kadar)
 2. İnkılâp Tarihi Çalışma Soruları
 3. Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık Dönemi Çalışma Kağıdı
 4. T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Soru Cevap Çalışma Kağıdı
 5. Cumhuriyet Dönemi Soru ve Yanıtları
 6. Kurtuluş Savaşı Çalışma Kağıdı (Boşluk Doldurmalı)
 7. Cumhuriyet Dönemi Soru ve Yanıtları
 8. Lozan Antlaşması Çalışma Kağıdı (Boşluk, Test, Klasik, Doğru - Yanlış)
 9. Cumhuriyet Dönemi İç Olayları (Boşluk Doldurmalı , Test ,Doğru-Yanlış)
 10. II. Meşrutiyet Dönemi Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 11. Trablusgarp Savaşı Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 12. Balkan Savaşları Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 13. I. Dünya Savaşı Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 14. Osmanlı'nın I. Dünya Savaşı'na Girmesi Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 15. Osmanlı'nın I. Dünya Savaşında Çarpıştığı Cepheler Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 16. I. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 17. Mondros Ateşkesi ve İşgaller Soru Cevap Çalışma Kağıdı
 18. Osmanlı Devleti'ni Paylaşma Tasarıları Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 19. Wilson İlkeleri Soru Cevap Çalışma Kağıdı
 20. Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 21. Memleketin İç Durumu Ve Cemiyetler Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 22. Atatürk'ün Hayatı ve Kişisel Özellikleri Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 23. Kuvayı Milliye Hareketi Soru Cevap Çalışma Kağıdı
 24. M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Havza Genelgesi Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 25. Amasya Genelgesi Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 26. Erzurum Kongresi Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 27. Sivas Kongresi Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 28. Damat Ferit Hükümeti'nin Tutumu ve Sonuçları Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 29. Amasya Görüşmesi Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 30. Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelişi Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 31. İnkılap Tarihi Soru Cevap
 32. İnkılap Tarihi Soru Cevap 2
 33. Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması ve Misak-ı Milli Soru Cevap Çalışma Kağıdı
 34. İstanbul'un Resmen İşgali ve Meb Mec.nin Kapatılması Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 35. TBMM'nin Açılması ve Hükümetin Kurulması Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 36. Yeni Türk Devleti'nin İlk Anayasası Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 37. TBMM'ye Karşı Ayaklanmalar Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 38. Sevr Antlaşması Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 39. Düzenli Ordunun Kurulması Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 40. Kurutuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 41. Kurutuluş Savaşı'nda Güney Cephesi Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 42. Çerkez Ethem Olayı Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 43. I. İnönü Muharebesi Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 44. Londra Konferansı Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 45. Moskova Antlaşması Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 46. II. İnönü Muharebesi Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 47. Eskişehir-Kütahya Muharebeleri Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 48. Sakarya Muharebesi'ne Kadar TBMM'nin Siyasi İlişkileri Soru-Cevap Çalışma Kağıdı
 49. Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 50. Arkadaşlar Inkılap Sorularını Cevaplayabilir Misiniz?
 51. Sakarya Sonrası İtilaf Devletlerinin Barış Önerileri Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 52. Büyük Taaruz ve Sonuçları Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 53. Mudanya Ateşkes Antlaşması Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 54. Saltanatın Kaldırılması Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 55. Lozan Barış Antlaşması Görüşmeleri Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 56. Lozan Barış Antlaşması'nın Maddeleri Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 57. Lozan Barış Antlaşması'nın Sonuçları ve Önemi Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 58. II. Büyük Millet Meclisi'nin Açılması Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 59. Çağdaşlaşma Nedir? Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 60. Cumhuriyetin İlanı Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 61. Halifeliğin Kaldırılması Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 62. Çok Partili Hayata Geçiş Çalışmaları Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 63. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 64. Şeyh Sait Ayaklanması Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 65. Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 66. Serbest Cumhuriyet Fırkası Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 67. Menemen Olayı Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 68. Hukuk Nedir? Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 69. Osmanlı Devleti'nde Hukuk ve Aksayan Yönleri Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 70. Laikliğe Geçiş Aşamaları Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 71. Türk Medeni Kanunu'nun Kabulü ve Karakteri Soru - Cevap Çalışma Kağıdı
 72. Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri Soru - Cevap Çalışma Kağıdı