Cevap1: ''Tonyukuk’un cümlelerinde geçen ve Demir Kapı olarak bilinen bölgenin de Semerkant’tan Termez yoluyla Belh’e giden yolun hemen hemen yarısında bulunan Baysun silsilesindeki Buzgala geçidi olduğu söylenmektedir.''
Erhan Aydın-TONYUKUK YAZITINDA GEÇEN EK TAG ÜZERİNE
Belleten, c. LXX, Sayı: 257 (Nisan 2006), 83-94.

Cevap2: İstvan Vásary’nin Temir Kapıg hakkında “… burası Göktürk kitabelerinde Temir Kapıg olarak anılıyor ve her zaman için Göktürk İmparatorluğu’nun batı sınırını teşkil etmiştir. Demirkapı, Semerkant’ı Belh’e bağlayan yol üzerinde bulunan her iki tarafı yüksek kayalarla çevrili dar bir kanyondur. Hüantsang’a göre, geçidin her iki ucunda, Göktürklerin akınlarına engel olmakta faydalı kapılar vardı.” (s. 115-6)
diyerek, adın bugün işaret ettiği coğrafî bölge ile ilgili görüşünü dile getirmiştir.