Balfour Deklarasyonu: Filistin'de bir İsrail Devleti'nin kurulmasını öngören ve buna destek vereceğini bildiren, İngiltere tarafından hazırlanan ve devrin İngiltere dış işleri bakanının adıyla anılan bildiridir. (1917)