I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1299-1453)
1. KONU: OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞU
4. ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ
 • Anadolu'da Türk birliğinin Sağlama çabaları Orhan Bey zamanında başlatılmıştır.
 • Bu amaçla; ilk olarak Karesioğulları Beyliği Osmanlı topraklarına kaldı.

Orhan Bey ve I. Murat dönemlerinde Anadolu Türk birliğini sağlamak için nasıl bir politika izlenmiştir?
 • I. Murat döneminde, Anadolu Türk birliğini sağlamada barışcıl bir politika izlendi.
 • Germiyanoğlu Süleyman Şah, I. Murat'ın oğlu Bayezit'le kızını evlendirdi.
 • Kütahya, Tavşanlı, Emet ve Simav'ı çeyiz olarak Osmanlılara verdi.
 • Hamitoğulları'ndan Akşehir, Isparta, Yalvaç, Beyşehir ve Seydişehir para karşılığı satın alındı.
 • Anadolu Türk birliğini sağlamak için yapılan faaliyetler, Yıdırım Bayezit döneminde hızlandı.
 • Savaşlar yoluyla, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğlulları, Karamanoğulları, Hamitoğulları, Eretna Beyliği ve Candaroğulları'nın Kastamonu kolu Osmanlılara kaldı. Böylece Anadolu Türk Birliği büyük ölçüde sağlanmış oldu.
 • Yıldırım Bayezit, 1399'da Memluklere bağlı olan Dulkadiroğulları Beyliği'nden Malatya, Besni, Darende ve Elbistan'ıaldı.
 • Sınırlar, Orta Fırat'a kadar genişledi. Bunun üzerine, Osmanlıların Memluklerle arası açıldı.
 • Anadolu'daTimur tehlikesinin başladığı sırada yaşanan bu gerginlik, Osmanlıların aleyhine oldu.
 • Ankara Savaşı'nda Memlukler, Osmanlı Devleti'ne destek vermedi.