I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1299-1453)
1. KONU: OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞU
ANADOLU'DA SİYASİ BİRLİĞİN Yeniden SAĞLANMASI
 • Çelebi Mehmet, ikinci kez Anadolu Türk birliğini kurma çalışmalarını başlattı ve Saruhanoğulları'nı ortadan kaldırdı.
 • Aydınoğulları'ndan İzmir'i aldı.
 • Karamanoğulları’yla mücadele etti; Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir'i alarak onları barışa zorladı.
 • Menteşeoğulları ve Tekeoğulları da Osmanlılara bağlılık bildirdiler.
 • Osmanlılar, Doğu da Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletleriyle komşu oldular.

Şeyh Bedrettin İsyanı
 • Çelebi Mehmet döneminde meydana gelen bir isyandır.
 • Şehzade Musa'nın kazaskerliğini yapan daha sonra İznik'te göz hapsinde tutulan medrese alimi Şeyh Bedrettin, Rumeli'ye geçmiş; ortak mülkiyet ve eşitliği savunma iddiasıyla isyan etmiştir.
 • İsyan bastırılmış, Şeyh Bedrettin öldürülmüştür (1420).
 • Dini olmaktan öte, daha çok sosyal içerikli bir ayaklanmadır.

Şehzade Mustafa İsyanı
 • Timur'un beraberinde Semerkant'a götürdüğü Şehzade Mustafa, Timur'un ölümünden sonra Anadolu'ya dönerek Bizans'ın desteğiyle isyan etmişse de mağlup olarak Bizans'a sığınmıştır.
 • Mehmet Çelebi'nin ölümünden sonra tekrar isyan eden Mustafa Çelebi'nin isyanını II. Murat bastırmıştır.