1. #1
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  42
  Mesajlar
  2,462  1) Moğolların Anadolu’daki hakimiyetleri kısa sürmüştür. Osmanlılar ise 20.yy başlarına kadar üç kıtaya hakim olmuşlardı. Osmanlı’ nın bu hakimiyet sürecinde hangisinin yapıldığını söylemek mümkün değildir?

  A) Adaletli yönetim uygulamaları
  B) Birlik ve beraberliğe önem vermeleri
  C) Azınlıklara inanç hürriyeti tanımaları
  D) Azınlıkları asimile etmeleri
  E) Geleneksel Türk veraset sistemini terk etmeleri

  2) Osmanlı devleti Kuruluş döneminde yapılan seferlere ve savaşlara beylik askerleri de katılmıştır. Kendi isteğiyle Osmanlı’ ya katılan beylikler de olmuştur.
  Bu duruma zemin hazırlayan neden aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Merkezi otoritenin güçlü olması
  B) İzlenen fetih politikası
  C) Osmanlının Selçuklu mirasına sahip olması
  D) Askeri yapının güçlü olması
  E) Moğollara karşı Osmanlı’ yı desteklemeleri

  3) Osmanlı Devleti’ nin Kuruluş döneminde, Balkanlarda güçlü bir siyasi birlik olmadığı gibi mezhep farklılığından kaynaklanan çatışmalar da sürüyordu.

  Bu durum Osmanlı devleti açısından aşağıdakilerden hangisini öncelikle ortaya çıkarmıştır?

  A) Rumeli yönünde fetihlerin artmasını
  B) Merkezi otoritenin güçlenmesini
  C) Yeniçerilerin kurulmasını
  D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
  E) Yönetimde Türkleri egemen kılınmasını


  4) Osmanlı devleti Kuruluş sırasında Anadolu Türk birliğini kurma yerine, önceliği Bizans ve Balkanlara yönelik genişleme ve fetih hareketlerine öncelik vermesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Kültürel imar yapılmaya çalışıldığının
  B) Ticareti canlandırmaya çalışıldığının
  C) devleti kurumlaştırmaya çalışıldığının
  D) Hıristiyanları yok etmeye çalışıldığının
  E) Gaza ve cihat politikalarına önem verildiğinin


  5) 1243 Kösedağ Savaşı’ ndan sonra Türk siyasi birliği bozulmuş ve pek çok Türk beyliği oluşmuştu. Osmanlı Beyliğinde bu savaştan sonra kurulan Türk beyliklerinden birisidir. Bu Türk Beylikleri Anadolu’ da Türk birliğini kurmak için aralarında mücadeleler olmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’ nin de Anadolu’ da Türk siyasi birliğini sağlama düşüncesinde olduğunun kanıtıdır?

  A) Bizans’ tan Çimpe Kalesi’ nin alınması
  B) Devşirme sisteminin uygulanması
  C) Hamitoğulları’ ndan para karşılığında Isparta’nın alınması
  D) Müsellem adı verilen ilk düzenli ordunun kurulması
  E) 1402’ de Ankara Savaşı’ nın yapılması

  6) Osmanlı Kuruluş Döneminde;
  I. Orhan Bey’in Kanesi Beyliğine son vermesi
  II. I. Murat’ ın Germiyan Beyliği’ nin topraklarına siyaset yolu ile sahip olması
  III. II. Murat’ ın Aydınoğulları’ na son vermesi

  Osmanlı devleti ilk zamanlar beyliklerle iyi geçinmesine rağmen padişahların beylikleri hedef almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anadolu’ da Türk birliğini sağlamak
  B) Ikta sistemini genişletmek
  C) İslamiyet’ in Anadolu’ da yayılışını sağlamak
  D) Beyliklerin Bizans’ la işbirliği yapmasını önlemek
  E) Beyliklere gözdağı vermek

  7) Orhan Bey’ le başlayan beyliklere son verme işi I. Murat’ la sürmüş, Yıldırım Beyazıd birçok beyliğe son vererek Anadolu’ da Türk birliğini ilk sağlayan Osmanlı hükümdarı olmuştur. Ancak Ankara Savaşı sonrasında son verilen beylikler tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur.

  Yukarıdaki açıklamada aşağıdaki en önemli yapılardan hangisine varılabilir?

  A) Teokratik yönetimin güçlendirildiği
  B) Osmanlı yıkılmasına yol açtığı
  C) İlk zamanlarda sağlanan siyasi Ankara Savaşıyla tekrar bozulmuştur.
  D) Ankara Savaşıyla Osmanlı Devleti’ nin daha da güçlendiği
  E) Balkanlardan Osmanlı’ ya saldırıların yoğunlaştığı

  8) Osmanlılar Anadolu’ daki diğer Türk beyliklerinden küçük olmalarına rağmen onlardan daha çok gelişip büyük bir imparatorluk haline gelmiştir.

  Yukarıdaki bilgiler göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlının büyümesini avantajlı kılan nedenlerden değildir?

  A) Coğrafi konum
  B) Balkanların durumu
  C) Kıyı Boyu’ ndan olmaları
  D) Yönetimi tek elden toplaması
  E) Yöneticilerin yetenekli olması

  9) Osmanlılar Kuruluş döneminde birçok mimari eser yaparak sosyal hayata önem verdiğini kanıtlamışlardır.

  Aşağıdakilerden hangisi mimariye önem verilmesindeki temel amaçlardan birisidir?

  A) Kültürel çalışmaları ortaya koymak
  B) Devletin gücünü ve azametini göstermek
  C) Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlamak
  D) Dini mabetleri yaygınlaştırmak
  E) Eğitim politikasını geliştirmek

  10) Osmanlı devleti kuruluştan itibaren sıkça başkent değiştirmiştir. Bu konuda özellikle Büyük Selçuklu devleti ile de benzerlik göstermektedir. Ancak farklı olarak Osmanlılar Bursa’ Da ve Edirne’ de olduğu gibi İstanbul’ dada büyük ve gösterişli saraylar yaptırmışlardır.

  Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yabancı elçiler üzerinde etkili olma
  B) Avrupa mimarisinden etkilenme
  C) devleti hanedanın ortak malı sayma
  D) Padişahın özel ve resmi yaşamı için tek yer olma
  E) Osmanlı ekonomik ve sanatsal ihtişamını gösterme

  11) Osmanlılar, Balkanlarda fethettikleri bölgelere Anadolu’ dan Türk göçmen getirip yerleştiriyordu. Bu iskan politikasıyla bölge Türkleştiriliyor. Ve böylece o bölgenin elde tutulması ve savunulması kolaylaşıyordu.

  Bu duruma göre Osmanlı’ nın takip ettiği iskan politikasının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Alınan bölgeyi istila etme
  B) Baskıyla İslamiyet’ i yayma
  C) Balkanlarda kalıcı olma
  D) Haçlı seferlerinin önünü alma
  E) Halktan ağır vergiler alma

  12) Osmanlı devleti Kuruluş döneminde Divan toplantılarında önemli kararlar alınırdı. Divan’ da son söz padişahındı.

  Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Hukuki davalara Divan’ ın baktığının
  B) Karar organı değil danışma organı olduğunun
  C) Divan üyelerinin padişah tarafından seçildiğinin
  D) Divan görüşmelerinin belli zamanlarda yapıldığının
  E) Vezir başkanlığında toplanıldığının

  Cevap Anahtarı
  1.D 2.B 3.A 4.E 5.C 6.A 7.C 8.C 9.A 10.E 11.C 12.B


  Konu ilteriş tarafından (09.Temmuz.2014 Saat 21:50 ) değiştirilmiştir.
  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

Bu Konu için Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş