Arap gezgini (1304-1369). Tanca'da doğdu, iyi bir öğrenim gördü. Genç yaşında geziye çıktı (1325). Din ve hukuk bilgisi olduğu için gittiği yerlerde iyi karşılandı. Yetkili kişilerle tanıştı. Kuzey Afrika, Mısır, Suriye, Hicaz, Güney Anadolu, İran ve Irak'ı gezdi. Yeniden Arabistan'a gitti. Yemen'den Afrika'ya geçti. Somali ve Zengibar'i gördü. Buradan Arabistan'a döndü. Suriye'den bir Ceneviz gemisiyle Anadolu'da Alaiye'ye (Alanya) geçti. Anadolu'nun hemen bütün önemli şehirlerini gezdi. Beyliklerin durumunu yakından gördü. Sinop'tan gemi ile Kırım'a geçerek Güney Rusya (Altınordu), Harizm, Maveraünnehir, Horasan, Afganistan ve Hindistan'a gitti. Delhi'de yedi.yıl kaldı; kadılık ve benzeri görevlerde bulundu. Oradan Endonezya, Cava ve Çin'e kadar uzandı. Pekin'de siyasal durumu iyi görmedi; ülkesi olan Fas'a döndü. Gezisi henüz bitmemişti. İspanya, Büyük Sahra ve Sudan'ı gezdikten sonra Fas'a geldi. Notlarını bir araya getirdi. "Ibni batuta Seyahatnamesi" adındaki ünlü kitabını hazırladı. Gezdiği ülkeler hakkında, bazı yerler bir yana bırakılırsa, çok değerli bilgiler verdi. Bu eser, yurdumuzun ozamanki sosyal ve siyasal durumu hakkında da çok değerli bir kaynaktır.