İranlı tarihçi ve yazar. Anadolu Selçukluları hakkında yazdığı kitabı ile ün kazanmıştır (13. yüzyıl), Hayatı hakkında yeterli bir bilgi yoktur. Annesi ve babası, Anadolu' ya geldiklerinde Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'tan yakınlık görmüşlerdir, İbni Bibi, kitabına, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev'den başlamış, yaşadığı Alaeddin Keykubat zamanını ve ondan sonraki dönemi geniş olarak anlatmış, araya diplomatik belgeler koyarak eserini zenginleştirmiştir. 2. Gıyaseddin Mesut' un Anadolu'ya geçişi ve yanma gittiği İlhanlı hükümdarı Abaka tarafından Harput, Malatya ve Sivas bölgesinde egemenliğinin tanınması konusuyla da, bitirmiştir (1280). Anadolu Selçuklu devletinin aşağı yukarı yüzyıllık dönemini açıklayan İbni Bibi, belgelerden yararlanmamış, yalnız gördüklerini ve içinde yaşadığı olayları yazmakla yetinmiştir. Eseri düzenli ve bilimsel bir tarih değildir; Olayları akış sırasma göre ve göründükleri gibi anlatmıştır. Bununla birlikte Anadolu Selçukluları için değerli bir kaynaktır.