Comecon: 25 Ocak 1949’da komünist ülkeler arasında ekonomik iş birliği ve dayanışma amacıyla kurulan örgüttür. Bu teşkilatta kurucu üye olarak SSCB, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya gibi ülkeler yer almaktaydı. Kuruluşa daha sonra Arnavutluk, Demokratik Almanya, Moğolistan ve Küba da katıldı.

COMECON 1991'de dağıldı.