1. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 20. yy Başlarında Dünya Çalışma Soruları 1


  BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ NEDENLERİ:

  1-Sömürgecilik ne demektir? Avrupa’da sömürgecilik faaliyetlerinin başlamasının nedenleri ni yazınız.

  2-Sanayi İnkılabının (Endüstri Devriminin) tanımını yaparak, sonuçlarını yazınız.

  3- Üçlü İtilaf ve Üçlü İttifak devletlerinin adlarını yazarak, Birinci Dünya savaşı öncesi Avrupa’da devletler arasında gruplaşmaların ortaya çıkmasının nedenlerini yazınz.

  4-Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya – İngiltere ve Almanya – Fransa arasında yaşanan rekabetin nedenlerini yazınız.

  5-PANİSLAVİZM POLİTİKASI ne demektir ? Açıklayınız. Panislavizm Politikası hangi ülkeleri ve neden rahatsız etmiştir?

  6-Birinci Dünya Savaşı öncesi ,Almanya ile Osmanlı devleti arasında yaşanan yakınlaşmanın nedenlerini yazınız.

  7-ABD ‘nin Birinci Dünya savaşına girmesinin nedenlerini yazınız.

  8-Japonya’nın Birinci Dünya Savaşında amacı neydi ? Hangi grupta ve neden yer aldı?

  9-İngiltere neden Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girmesini istemiyordu?

  10-Almanya neden Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına kendi yanında girmesini istiyordu?


  BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUNDA İMZALANAN BARIŞ ANTLAŞMALARI

  1-Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan barış antlaşmalarının adlarını ve kimler arasında imzalandığını yazınız.

  2- Almanyanın ileriki yıllarda yeniden bir tehdit oluşturmasını önlemek amacıyla Versay Antlaşması hangi hükümleri getirmiştir?

  3-Birinci Dünya Savaşı sonunda yıkılan imparatorlukların ve kurulan yeni devletlerin adlrını yazınız.

  4- Versay Antlaşmasının imzalanması daha sonraki yıllarda hangi sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur?

  5-Brest-Litowski Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır? Antlaşmanın önemini ve sonuçlarını yazınız.

  6-Sevr Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır?

  7-Sevr Antlaşması hukuki açıdan neden yürürlüğe girmemiştir?

  8-Sevr Antlaşmasını imzalayan Osmanlı Heyetinde kimler vardı?

  9-Sevr Antlaşması neden geç imzalanmıştır?  PARİS BARIŞ KONFERANSI

  1-Paris Barış konferansı ne zaman ve hangi amaçla toplanmıştır?

  2-Paris barış konferansına kimler katılmıştır?

  3-Paris Barış Konferansında Osmanlı devletiyle ilgili alınan kararları açıklayınız.


  WİLSON PRENSİPLERİ

  1-Wilson Prensipleri kim tarafın ve hangi amaçla yayınlanmıştır?

  2-Wilson Prensiplerinin Osmanlı devletini ilgilendiren maddelerini yazınız.

  3-İtilaf Devletlerinin Wilson Prensiplerine karşı tutumları ne olmuştur?  MONROE DOKTRİNİ

  1-Monro Doktrini ne zaman ve kim tarafından ortaya atılmıştır?

  2-Monroe Doktrininin esaslarını maddeler halinde yazınız.

  3-Birinci Dünya Savaşı sonrası (Versay Antlaşmasından sonra) ABD’nin dış politikasının esaslarını yazınız.  RUSYA -SSCB

  1-Çar 1.Petro döneminde Rusya'da gerçekleştirilen önemli reformları yazınız.

  2-Çar 1. Petro döneminde Rusya’yı büyük bir devlet yapmak amaçıyla uygulamaya konulan dış politikanın hedeflerini yazınız.

  3-Rusyanın Balkanlarda uygulamış olduğu “PANİSLAVİZM POLİTİKASI” ne demektir? Bu polikanın amaçlarını yazınız.

  4-Çanakkale savaşlarının sonuçları Rusya’yı nasıl etkilemiştir?

  5-Rusya’da 1917 ekim devriminin nedenlerini ve sonuçlarını yazınız.

  6-Bolşevik,Menşevik,Kızılordu ve Beyazordu ne demektir? Açıklayınız.

  7-Sosyalizm nasıl bir yönetim biçimidir? Özelliklerini yazınız.

  8-Kurtuluş Savaşımızda Bolşevik Rusya’nın Mili Mücadele hareketine destek vermesinin nedenlerini açıklayınız.

  9-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini oluşturan Sovyet Cumhuriyetlerinin adlarını yazınız.

  10-Demirperde yada Doğu Bloku ne demektir? Demirperde ülkelerinin adlarını yazın.

  11-Varşova paktı ne demektir? Hangi amaçla kurulmuştur? Varşova Paktına üye ülkeler hangileriydi?

  12-Sovyetler Birliğinde Mihail Gorbaçov döneminin özelliklerini yazınız

  13-perestroyka” (yeniden yapılanma) ve “glasnost” (açıklık) politikaları ne demektir? Açıklayınız.

  14-Sovyetler Birliğinde perestroyka” (yeniden yapılanma) ve “glasnost” (açıklık) politikalarının uygulanması hangi sonuçları yaratmıştır?

  15-Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin adlarını yazınız.

  16-Bağımsız Devletler Topluluğu ne demektir? Bu topluluk hangi üye devletlerden oluşmuştur?

  BASMACI HAREKETİ

  1-Basmacı Hareketi ne demektir? Bu hareketin esas gücünü kimler oluşturmuştur ?

  2-Basmacı hareketinin temel amacı nedir?Basmacı hareketi amacına ulaşmışmıdır?

  3-Basmacı Hareketi karşısında Ruslar Basmacı Hareketini bastırmak için hangi girişimlerde bulunmuşlardır?

  4-Enver Paşa Basmacı hareketinde ne gibi rol oynamıştır?Enver Paşa neyi gerçekleştirmek istiyordu?

  5-Enver Paşa’nın önder olmasına kimler karşı çıkmıştır?

  6-Türkistanda ki Basmacı Hareketinin sonuçlarını yazınız.

  7-Zeki Velidi Togan kimdir?Hangi yönleriyle tanınır?

  8- Zeki Velidi Togan’ın önemli eserlerinin adlarını yazınız.

  ORTADOĞU

  1-Coğrafi bir bölge olarak “Ortadoğu” neresidir? Açıklayınız.

  2-Ortadoğu bölgesinin tarih boyunca sahip olduğu önemi hangi özellik-

  lerinden kaynaklanmaktadır?Maddeler halinde yazınız.

  3-Birinci Dünya Savaşı devam ederken Sykes-Picot gizli antlaşmasına göre İngiltere ve Fransa’ya Ortadoğu’da hangi bölgeler verilecekti?

  4-Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre İngiltere ve Fransa Osmanlı Devle-tine ait hangi toprakları işgal etmişlerdir?

  5- Manda yönetimi ne demektir? Özelliklerini Açıklayınız.

  6-Birinci Dünya savaşından sonra Ortadoğuda hangi devletler hangi ülkelerde manda yönetimi kurmuşlardır?

  7-İngiltere ve Fransanın Ortadoğu Bölgesinde ki manda yönetimleri ne zaman son bulmuştur?


  MEİJİ RESTORASYONU

  1-Japonyada “Meiji Restorasyon” dönemi ne zaman ve hangi hükümdar ile başlamıştır?Bu dönemin başlaması ile Japonyada hangi dönem sona ermiştir?

  2-“Meiji Restorasyonu” ne demektir? Bu dönemin özelliklerini açıklayınız.

  3-Japon İmparatoru Meiji (Mutsuhito) imzalamış olduğu antlaşma ile Japonyada hangi yenilikleri gerçekleştirmeyi kabul etmiştir?

  4-Shogunluk (Şogunluk) dönemi, Samuray, Kimona ne demektir? Açıklayınız.


  1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ

  1-1929 Dünya Ekonomik krizi ne demektir? Hangi ülkelerde yıkıcı etkiler yaratmıştır?

  2-1929 Dünya Ekonomik Krizi hangi sonuçları yaratmıştır? Açıklayınız.

  3-1929 Dünya Ekonomik Krizinin nedenlerini yazınız.

  4-“Kara Perşembe “ ne demektir? Açıklayınız.

  tarihdersnotlari.blogcu.com'dan alıntıdır.
  Alıntı Alıntı Mesaj Zamanı 11/01/2009, 16:38

 2. Sponsorlu Bağlantılar
 3. Yoksa 2. Dünya Savaşı da geliyor mu?

  Alıntı Alıntı Mesaj Zamanı 11/01/2009, 20:37

 4. cevaplar nerden bulunur

  Alıntı Alıntı Mesaj Zamanı 31/10/2010, 18:34

 5. Aşağıda verdiğim linkte özellikle ilk 2 mesaja bakınız. Cevaplar orada olacaktır.


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Alıntı Alıntı Mesaj Zamanı 31/10/2010, 18:39

 6. o siteden ulaşamıyorum kardeşim cevaplarına başka nerden ulaşabilirim

  Alıntı Alıntı Mesaj Zamanı 15/10/2012, 16:58

 7. Ben o bölümdeki ders notlarının genelini kastetmişim

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Alıntı Alıntı Mesaj Zamanı 15/10/2012, 21:51

 8. bu soruların direk cevaplarına ulaşmam laızm lüften yardım

  Alıntı Alıntı Mesaj Zamanı 10/11/2012, 11:54

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

vBulletin, Jelsoft Enterprises Ltd. ©2000 - 2017 www.tarihportali.org Tarih Portalı 2007-2015
SEO by vBSEO 3.6.0