1. #1
  ilteriş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Nisan.2007
  Yaş
  41
  Mesajlar
  6,567  BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ NEDENLERİ:

  1-Sömürgecilik ne demektir? Avrupa’da sömürgecilik faaliyetlerinin başlamasının nedenleri ni yazınız.

  2-Sanayi İnkılabının (Endüstri Devriminin) tanımını yaparak, sonuçlarını yazınız.

  3- Üçlü İtilaf ve Üçlü İttifak devletlerinin adlarını yazarak, Birinci Dünya savaşı öncesi Avrupa’da devletler arasında gruplaşmaların ortaya çıkmasının nedenlerini yazınz.

  4-Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya – İngiltere ve Almanya – Fransa arasında yaşanan rekabetin nedenlerini yazınız.

  5-PANİSLAVİZM POLİTİKASI ne demektir ? Açıklayınız. Panislavizm Politikası hangi ülkeleri ve neden rahatsız etmiştir?

  6-Birinci Dünya Savaşı öncesi ,Almanya ile Osmanlı devleti arasında yaşanan yakınlaşmanın nedenlerini yazınız.

  7-ABD ‘nin Birinci Dünya savaşına girmesinin nedenlerini yazınız.

  8-Japonya’nın Birinci Dünya Savaşında amacı neydi ? Hangi grupta ve neden yer aldı?

  9-İngiltere neden Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girmesini istemiyordu?

  10-Almanya neden Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına kendi yanında girmesini istiyordu?


  BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUNDA İMZALANAN BARIŞ ANTLAŞMALARI

  1-Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan barış antlaşmalarının adlarını ve kimler arasında imzalandığını yazınız.

  2- Almanyanın ileriki yıllarda yeniden bir tehdit oluşturmasını önlemek amacıyla Versay Antlaşması hangi hükümleri getirmiştir?

  3-Birinci Dünya Savaşı sonunda yıkılan imparatorlukların ve kurulan yeni devletlerin adlrını yazınız.

  4- Versay Antlaşmasının imzalanması daha sonraki yıllarda hangi sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur?

  5-Brest-Litowski Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır? Antlaşmanın önemini ve sonuçlarını yazınız.

  6-Sevr Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır?

  7-Sevr Antlaşması hukuki açıdan neden yürürlüğe girmemiştir?

  8-Sevr Antlaşmasını imzalayan Osmanlı Heyetinde kimler vardı?

  9-Sevr Antlaşması neden geç imzalanmıştır?  PARİS BARIŞ KONFERANSI

  1-Paris Barış konferansı ne zaman ve hangi amaçla toplanmıştır?

  2-Paris barış konferansına kimler katılmıştır?

  3-Paris Barış Konferansında Osmanlı devletiyle ilgili alınan kararları açıklayınız.


  WİLSON PRENSİPLERİ

  1-Wilson Prensipleri kim tarafın ve hangi amaçla yayınlanmıştır?

  2-Wilson Prensiplerinin Osmanlı devletini ilgilendiren maddelerini yazınız.

  3-İtilaf Devletlerinin Wilson Prensiplerine karşı tutumları ne olmuştur?  MONROE DOKTRİNİ

  1-Monro Doktrini ne zaman ve kim tarafından ortaya atılmıştır?

  2-Monroe Doktrininin esaslarını maddeler halinde yazınız.

  3-Birinci Dünya Savaşı sonrası (Versay Antlaşmasından sonra) ABD’nin dış politikasının esaslarını yazınız.  RUSYA -SSCB

  1-Çar 1.Petro döneminde Rusya'da gerçekleştirilen önemli reformları yazınız.

  2-Çar 1. Petro döneminde Rusya’yı büyük bir devlet yapmak amaçıyla uygulamaya konulan dış politikanın hedeflerini yazınız.

  3-Rusyanın Balkanlarda uygulamış olduğu “PANİSLAVİZM POLİTİKASI” ne demektir? Bu polikanın amaçlarını yazınız.

  4-Çanakkale savaşlarının sonuçları Rusya’yı nasıl etkilemiştir?

  5-Rusya’da 1917 ekim devriminin nedenlerini ve sonuçlarını yazınız.

  6-Bolşevik,Menşevik,Kızılordu ve Beyazordu ne demektir? Açıklayınız.

  7-Sosyalizm nasıl bir yönetim biçimidir? Özelliklerini yazınız.

  8-Kurtuluş Savaşımızda Bolşevik Rusya’nın Mili Mücadele hareketine destek vermesinin nedenlerini açıklayınız.

  9-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini oluşturan Sovyet Cumhuriyetlerinin adlarını yazınız.

  10-Demirperde yada Doğu Bloku ne demektir? Demirperde ülkelerinin adlarını yazın.

  11-Varşova paktı ne demektir? Hangi amaçla kurulmuştur? Varşova Paktına üye ülkeler hangileriydi?

  12-Sovyetler Birliğinde Mihail Gorbaçov döneminin özelliklerini yazınız

  13-perestroyka” (yeniden yapılanma) ve “glasnost” (açıklık) politikaları ne demektir? Açıklayınız.

  14-Sovyetler Birliğinde perestroyka” (yeniden yapılanma) ve “glasnost” (açıklık) politikalarının uygulanması hangi sonuçları yaratmıştır?

  15-Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin adlarını yazınız.

  16-Bağımsız Devletler Topluluğu ne demektir? Bu topluluk hangi üye devletlerden oluşmuştur?

  BASMACI HAREKETİ

  1-Basmacı Hareketi ne demektir? Bu hareketin esas gücünü kimler oluşturmuştur ?

  2-Basmacı hareketinin temel amacı nedir?Basmacı hareketi amacına ulaşmışmıdır?

  3-Basmacı Hareketi karşısında Ruslar Basmacı Hareketini bastırmak için hangi girişimlerde bulunmuşlardır?

  4-Enver Paşa Basmacı hareketinde ne gibi rol oynamıştır?Enver Paşa neyi gerçekleştirmek istiyordu?

  5-Enver Paşa’nın önder olmasına kimler karşı çıkmıştır?

  6-Türkistanda ki Basmacı Hareketinin sonuçlarını yazınız.

  7-Zeki Velidi Togan kimdir?Hangi yönleriyle tanınır?

  8- Zeki Velidi Togan’ın önemli eserlerinin adlarını yazınız.

  ORTADOĞU

  1-Coğrafi bir bölge olarak “Ortadoğu” neresidir? Açıklayınız.

  2-Ortadoğu bölgesinin tarih boyunca sahip olduğu önemi hangi özellik-

  lerinden kaynaklanmaktadır?Maddeler halinde yazınız.

  3-Birinci Dünya Savaşı devam ederken Sykes-Picot gizli antlaşmasına göre İngiltere ve Fransa’ya Ortadoğu’da hangi bölgeler verilecekti?

  4-Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre İngiltere ve Fransa Osmanlı Devle-tine ait hangi toprakları işgal etmişlerdir?

  5- Manda yönetimi ne demektir? Özelliklerini Açıklayınız.

  6-Birinci Dünya savaşından sonra Ortadoğuda hangi devletler hangi ülkelerde manda yönetimi kurmuşlardır?

  7-İngiltere ve Fransanın Ortadoğu Bölgesinde ki manda yönetimleri ne zaman son bulmuştur?


  MEİJİ RESTORASYONU

  1-Japonyada “Meiji Restorasyon” dönemi ne zaman ve hangi hükümdar ile başlamıştır?Bu dönemin başlaması ile Japonyada hangi dönem sona ermiştir?

  2-“Meiji Restorasyonu” ne demektir? Bu dönemin özelliklerini açıklayınız.

  3-Japon İmparatoru Meiji (Mutsuhito) imzalamış olduğu antlaşma ile Japonyada hangi yenilikleri gerçekleştirmeyi kabul etmiştir?

  4-Shogunluk (Şogunluk) dönemi, Samuray, Kimona ne demektir? Açıklayınız.


  1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ

  1-1929 Dünya Ekonomik krizi ne demektir? Hangi ülkelerde yıkıcı etkiler yaratmıştır?

  2-1929 Dünya Ekonomik Krizi hangi sonuçları yaratmıştır? Açıklayınız.

  3-1929 Dünya Ekonomik Krizinin nedenlerini yazınız.

  4-“Kara Perşembe “ ne demektir? Açıklayınız.

  tarihdersnotlari.blogcu.com'dan alıntıdır.  YAZILI KAĞIDI HAZIRLAMAK NE KADAR ZAMANINIZI ALIYOR? Soru Bankamızı ziyaret etmek için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  DOSYA İNDİRMEKTE SIKINTI MI YAŞIYORSUNUZ?
  FORUMA DESTEK OLMAK MI İSTİYORSUNUZ?
  ALTIN ÜYE OLUN.
  AYRINTILI BİLGİ İÇİN Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


  Ölmek yenilmek değil yüceltmektir şanını

 2. #2
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  40
  Mesajlar
  2,464

  Yoksa 2. Dünya Savaşı da geliyor mu?
  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 3. #3
  liseli kiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  24.Ekim.2010
  Yaş
  25
  Mesajlar
  2

  cevaplar nerden bulunur

 4. #4
  ilteriş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Nisan.2007
  Yaş
  41
  Mesajlar
  6,567

  Aşağıda verdiğim linkte özellikle ilk 2 mesaja bakınız. Cevaplar orada olacaktır.


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  YAZILI KAĞIDI HAZIRLAMAK NE KADAR ZAMANINIZI ALIYOR? Soru Bankamızı ziyaret etmek için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  DOSYA İNDİRMEKTE SIKINTI MI YAŞIYORSUNUZ?
  FORUMA DESTEK OLMAK MI İSTİYORSUNUZ?
  ALTIN ÜYE OLUN.
  AYRINTILI BİLGİ İÇİN Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


  Ölmek yenilmek değil yüceltmektir şanını

 5. #5
  necat5353 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Ekim.2012
  Yaş
  23
  Mesajlar
  1
  o siteden ulaşamıyorum kardeşim cevaplarına başka nerden ulaşabilirim

 6. #6
  ilteriş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Nisan.2007
  Yaş
  41
  Mesajlar
  6,567
  Ben o bölümdeki ders notlarının genelini kastetmişim

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  YAZILI KAĞIDI HAZIRLAMAK NE KADAR ZAMANINIZI ALIYOR? Soru Bankamızı ziyaret etmek için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  DOSYA İNDİRMEKTE SIKINTI MI YAŞIYORSUNUZ?
  FORUMA DESTEK OLMAK MI İSTİYORSUNUZ?
  ALTIN ÜYE OLUN.
  AYRINTILI BİLGİ İÇİN Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


  Ölmek yenilmek değil yüceltmektir şanını

 7. #7
  asrısadet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  09.Kasım.2012
  Yaş
  22
  Mesajlar
  2
  bu soruların direk cevaplarına ulaşmam laızm lüften yardım

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş