1. #1
  Gökizgi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  09.Şubat.2008
  Mesajlar
  107  Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a Girişi

  Birçok kaynakta Fatih'in İstanbul'un fethedildiği 20 Cemaziyelevvel 857 (29 Mayıs 1453) Salı günü Topkapı'dan İstanbul'a bir alayla girdiği belirtilmektedir.

  Ancak bakınız İsmail Hakkı Uzunçarşılı ilk baskısı 1947 senesinde yapılan Osmanlı Tarihi (cilt I, Ankara 1998, 7. baskı, s. 490 not3) isimli eserinde bu konu hakkında ne demektedir:
  "Fatih'in şehre girdiği gün üzerinde durulmak lâzımdır. Bunun fetih günü olduğu söyleniyor. Teamül üzere zabtedilen bir şehrin üç gün yağması icabettiğinden Fatih'in o kargaşalık ve müsademeler arasında ve bilhassa daha surların bir kısmı düşmeden evvel şehre girmesi akla mülayim gelmiyor. Bunun en aşağı ertesi gün veya perşembe günü olması daha uygun gibidir. Aşağıda görüleceği üzere ölülerin yakılarak şehrin temizlenmesi ve askerin yağmadan menedilmesi hakkında padişahın emri nazarı dikkate alınacak olursa girişin fetih gününden hiç olmazsa bir gün sonra olması icap ediyor."

  Yine Uzunçarşılı ilk baskısı 1974 senesinde yapılmış olan başka bir eserinde (Çandarlı Vezir Ailesi, Ankara 1988, 3. baskı, s. 78) bu konu ile ilgili olarak şunları yazmaktadır:
  "Nihayet 29 Mayıs 1453 (20 Cemaziyelevvel 857) Salı günü İstanbul fethedildi. Fetihten iki gün sonra Perşembe günü muzaffer hükümdar Fatih Sultan Mehmed mükemmel bir alayla (Saint Romain) yani Topkapısından şehre girerek..."

  Görebildiğim kadarıyla Fatih'in İstanbul'a giriş tarihi olarak Uzunçarşılı'yı destekleyen tek bir kaynak var: Muahhar bir kaynak olan Müneccimbaşı'nın (Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Camiü’d-Düvel Osmanlı Tarihi (1299-1481), çev. Ahmet Ağırakça, İstanbul 1995, s. 246) eserinde bir bilgi vardır:
  "Sultan Mehmed, fethin ertesi günü vezirleri ve yakın adamlarıyla şehre girerek..."

  Evet soru(nu)m kısaca böyle... Bu konuda bilgisi olan arkadaşımız var mı acaba..?
 2. #2
  butwarrior - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  12.Eylül.2008
  Yaş
  25
  Mesajlar
  4

  HASIRCIZADE METİN HASIRCI' nın "OSMANLI TARİHİ" adlı eserinden
  Fatih muhasaranın sonlarının geldiğini hissediyor, fakat mürşidi, efendisi Ak Şemseddin Hazretlerinden durumu öğrenmek fethi müyesserin ne gün olacağını sormak üzere Şâir Mahmud Paşa'yi iki defa Şeyh'in otağına gönderdi. İkinci gidişte cevab gelmişti. «Cemaziyel evvel ayının onsekizinci gecesinin şafağında umumî bir taarruz yapılırsa Allah'ın inaye-tiyle fetih müyesser olacaktır.» dendi. Derhal hazırlıklara giriliyor, bütün gece Orduyu Hümayun ibadet ve savaş hazırlıkları İle meşgul oluyor. Bütün kumandanlar birliklerini dolaşıyor, onları hazırlıyorlardı. Şafak sökerken Beyaz Atının üzerinde bembeyaz elbiseler içinde Hazreti Padişah ordunun en Ön safında kılıcının zafer pırıltılarını aksettiren parlaklığıyla hücum emri veriyor. Düşmana bizzat taarruza geçiyor. Artık zafer İslâm'ındır. Kostantaniyye zaferler Sultanın oluyor. Fatih ona lâkap, İslâmbol Kostantaniyye'ye isim oluyor.
  Hazreti Peygamber (S.A.V.) Hendek Savaşında sahabinin kıramadığı bir taşı parçalarken çıkan kıvılcımda gördüğü Sultan bu Sultandı ve asker bu askerdi.
  «O ne güzel bir emir, o ne güzel bir askerdi.»
  Fatih Sultan Muhammed Han ve İslâm Ordusu Osmanlı Ordusu idi.
  Evet muhasara 53 gün sürmüş, Ak Şemseddin Hazretleri'nin müjdelediği gün feth olunmuştu. Hicri 857, Milâdî 1453 29 Mayıs Salı günü İslâm Ordusu müjdelerin gerçekleştiğini ilân ediyordu

 3. #3
  Gökizgi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  09.Şubat.2008
  Mesajlar
  107

  Sayın butwarrior,
  Üstte verdiğiniz metinde Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a giriş tarihi yoktur. İstanbul'un fetih tarihi vardır. Ben onu sormamıştım.

  Ayrıca Hasırcızade Metin Hasırcı kimdir, bu önemli...
  "1940’ta İstanbul’da dünyaya gelen Metin Hasırcı, 1956 yılında Sultanahmet Sanat Enstitüsü’ndan mezun oldu. Sanayi işçisi olarak çeşitli fabrikalarda çalıştı. Çocuk yaşından başlayan Târih ilmine ait derin alakası, yıllar sonra evvelâ meşhur muharrir Ahmed Rasim Bey’in Osmanlıca ve ‘eskimez’ yazı ile basılmış 4 ciltlik “Resimli Osmanlı Tarihi” adlı eserini 1999 yılında Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yılına yetiştirdi. Evvela Emir Yayınları’nca orta ebat sekiz cilt olarak neşredilen kitabı, daha sonra 2. baskısını Emre Yayınları 6 cilt hâlinde büyük ebat olarak neşretti. Bu eserde Metin Hasırcı sadece tercüme yoluna gitmeyip, şerh etmeyi gerekli görmüştür. Daha sonra da Hasırcızâde Metin Hasırcı adı ile “Büyük Osmanlı Tarihi”ni, toplanması kırk sene süren notlarıyla birleştirerek 8 cilt büyük ebatta 4 bin sayfa olarak edebiyatımıza kazandırdı. Merve Yayınları’nca neşredilmiş olan bu çalışmanın hususiyet-i esasisi, Milli Görüş anlayışıyla kaleme alınmış olmasıdır." Kaynak için tıklayın: Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Tarih ilmi usulü açısından uygun bir kaynak değildir. Zamanınızı harcayıp cevap yazdığınız için teşekkür ederim.

  Merak edenler için vereceğim linkte bahsi geçen yazar ve kitabın online e-kitap versiyonu bulunmaktadır: Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 4. #4
  medetres - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Haziran.2009
  Yaş
  48
  Mesajlar
  124

  şehir tam anlamıyla osmanlıların eline geçince yeniçeri ve vezirleriyle birlikte girdi,kafile şehrin sokaklarından geçerek ayasofyaya geldi,burada atından inen genç hükümdar yerden aldığı bir avuç toprağı kavuğunun üzerine serpti.bu hareketi ile allah'a sığındığını belirtiyordu.ayasofyaya girdi,bir müddet sesssizce bekledi,belkide son zaferi için şükrediyordu,bu sırada bir askerin kilisenin mermerlerini sökmeye çalıştığını gördü,askere kızarak bunların ganimet olmadığı söyledi bu yapılar padişahındıayasofyadan ayrıldı,eski imparatorun sarayına gitti,sarayın harap salonlarında dolaşırken yanındakiler padişahın şu mısraları söylediğini duydular:"imparatorun sarayında örümcek perdedarlık ediyor,efrasiyab'ın kulelerinde baykuş nevbet vuruyor"
  DÜNYA OSMANLININ ADALETİNE MUHTAÇ...

 5. #5
  Gökizgi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  09.Şubat.2008
  Mesajlar
  107

  Bu cümleleriniz için kaynağınız nedir sayın medetres?

 6. #6
  medetres - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Haziran.2009
  Yaş
  48
  Mesajlar
  124

  erhan afyoncu
  DÜNYA OSMANLININ ADALETİNE MUHTAÇ...

 7. #7
  Gökizgi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  09.Şubat.2008
  Mesajlar
  107

  Hangi kitabı?

 8. #8
  medetres - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Haziran.2009
  Yaş
  48
  Mesajlar
  124

  erhan afyoncu 1000 soruda osmanlı cilt 1 sayfa 250
  DÜNYA OSMANLININ ADALETİNE MUHTAÇ...

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş