KÜRESEL isinmanin GERÇEK BOYUTLARI
Prof. Dr. Ali Selçuk BİRİCİK - Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı Başkanı

Kuaterner’in Pleistosen Döneminde iklimde meydana gelen oldukça belirgin değişmelerde Yeryüzü’nü etkileyen sıcaklığın artması ve azalmasında, ayrıca bunlara bağlı diğer iklim hadiselerinde hâkim güç, sadece ve sadece Doğal Olaylar’a hastır.
Bugün, her ne kadar insan faktörü Küresel Isınma’da devreye girmiş ise de yine de iklim değişikliğinin baş sorumlusu Doğal Olaylar’dır.

Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...