YAKIN DÖNEM TARİHİ METODOLOJİSİ
Fatma ACUN


Bu makale, tarihi düşünce ve çalışma disiplininin, Yakın Dönem dünyasına uygulanıp uygulanamayacağı sorusuna cevap aramaktadır. Konu karşılaştırma yoluyla ele alınmış, geçmiş ve Yakın Dönem tarihi arasındaki farklar Yakın Dönem tarihçisi, olayları ve kaynakları, ve inceleme metodu bağlamlarında tartışılmıştır. Bu suretle bir yandan, Yakın Dönem tarihinin, geçmiş tarihten farklı olarak, nitelikleri daha belirgin hale gelirken, diğer yandan, Yakın dönemin diğer sahalardan farkı ortaya çıkmıştır. Beliren bir başka nokta da, Yakın Dönem tarihinin geçici niteliğidir.

Yabancı dillerden yapılan tercümeler hariç tutulursa, Türkiye'de tarih metodolojisi konusunda çalışmalar maalesef az sayıdadır. Yakın Dönem tarihi söz konusu olduğunda ise bunun yokluğa dönüştüğünü söylemek abartılı olmayacaktır. İşte bu makale, bu eksikliği gidermek ve Yakın Dönem tarihi çalışacak olanlara bir başlangıç noktası sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır.

[Bu makale, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 42 (Kasım 1998), 717-756’da yayınlanmıştır.]

Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...