Detant (Yumuşama) Dönemi: Farklı siyasal ve toplumsal sistemlere sahip blokların, barış içinde yaşamasını öngören, bunu koşullara bağlayan, anlaşmalarla gerginliklerin azalmasını sağlayan politikalardır.

ABD başkanı Kennedy ve Sovyet Birliği başkanı Kruşçev bunu sağlamak için önemli adımlar atmışlardır. Haziran 1961'de iki blok lideri Viyana'da bir araya geldiler. Bu görüşmelerde sonuç alınmasıyla görüşme süreci başlamış oldu.