1. #1
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  40
  Mesajlar
  2,464  1- Türklerin ilk anayurdu neresidir?
  2- Ortaasya neresidir?
  3- Türkler neden hayvancılıkla uğraşmışlardır?
  4- Kavimler göçü kaç tarihinde olmuş ve nedir?
  5- Yud nedir?
  6- Türk göçleri hakkında yeteli bilgiye sahip olmamızın en önemli nedeni nedir?
  7- Türklerin Avrupaya giden kısmı neden milli benliklerini yitirmişlerdir?
  8- Türklerin en ileride olduğu sanat nedir?
  9- Roma kaç yılında ikiye ayrıldı kaç yılında batı roma yıkıldı?
  10- Ortaçağ avrupasının yönetim şekli nedir?
  11- Ortaçağ Avrupasının düşünce şekli nedir?
  12- Çinliler ilk kez hangi han zamanında vergiye bağlandı
  13- Bilinen ilk Türk hükümdarı kimdir?
  14- Çin Seddi hangi devlet ve hükümdar zamanında yapılmıştır?
  15- İlk defa Türkleri tek bayrak altında toplayan devlet ve hükümdar kimdir?
  16- İlk kez orduda onlu sitemi uygulayan hükümdar kimdir?
  17- Çinlileri sadece vergiye bağlayıp kendine katmayan hükümdar kimdir sebebi nedir?
  18- Kavimler göçüne sebep olan devlet hangisidir?
  19- Hun devleti ne zaman kuruldu?
  20- Avrupa hun devleti ne zaman kim tarafından kuruldu?
  21- Avrupa hun devletinin en güçlü hükümdarı kimdir?
  22- Türklerin Avrupada kurudukları ilk devlet hangisidir?
  23- Göktürkler kaç yılında kim tarafından kuruldu?
  24- Türk adıyla kurulan ilk devlet hangisidir?
  25- Göktürk devleti nerede kuruldu veya ilk başkenti hangidir?
  26- İkili yönetim sistemini uygulayan ilk devlet hangisidir?
  27- Sasaniler ile birleşen Göktürkler hangi devleti yıkıp nereye sahip oldular?
  28- İkinci Göktürk Devleti hangi hükümdar tarafından kaç yılında nerede kuruldu?
  29- Orhun Anıtları hangi devlet tarafından yapılmıştır?
  30- Orhun anıtlarının tarihi önemi nedir?
  31- Orhun anıtları hangi hükümdar zamanında kimler adına dikilmiştir?,
  32- Orhun abidelerinde başka kimlerin yazıları vardır?
  33- Orhun abideleri ilk kez kimler tarafından okunmuştur?
  34- Uygurlar kaç tarihinde kim tarafından nerede kurulmuştur?
  35- Talas savaşından sonra orta asya egemenliği kimlerin eline geçmiştir?
  36- Uygurlar hangi dini benimsemişler ve olumsuz etkisi ne olmuştur?
  37- Yerleşik hayata geçen ilk Türk toplumu kimlerdir?
  38- Uygurların yerleşik hayata geçmeleri onarlın hangi sanat dalında ileri gitmelerine sebep olmuştur?
  39- Matbaayı ilk kullanan Türk devleti hangisidir?
  40- Kendine ait alfabesi olan ilk Türk devletleri hangileridir?
  41- Moğolların egemenliği altına girip Türkleşmelerini sağlayan Tür devleti hangisidir?
  42- İstanbul’u ilk defa kuşatan Türk devleti hangisidir?
  43- Slavları etkileyerek devlet kurmalarını sağlayan türk toplumu hangisidir?
  44- Müslümanlarla Hz Osman döneminde ilk savaşan Türk devleti hangisidir?
  45- Türk Devletleri içerisinde Museviliği benimseyen devlet hangisidir?
  46- Hangi Türk Devletleri Hristiyanlığı benimsemişlerdir?
  47- Hangi devletler ortaasyada kurulmuşlardır?
  48- Göktürklerin yıkılmasından sonra Türkleri bir araya toplayan devlet hangisidir?
  49- Boy teşkilat şeklinde kalıp devlet kuramayan Türk toplumu hangisidir?
  50- Rusların Karadeniz’e inmelerine engel olan Türk toplumu hangisidir?
  51- Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Türk toplulukları hangileridir?
  52- Malazgirt savaşında Türk tarafına geçerek savaşı Türklerin lehine çeviren Türkler kimlerdir?
  53- Rusların İgor destanına konu olan Türk toplumu hangisidir?
  54- Dedekorkut hikayelerine konu olan Türk devletleri hangileridir?
  55- Kabile teşkilatı şeklinde yaşayan Türkler hangileridir?
  56- Uygurlara isyan ederek yıkılmalarını neden olan Türk devleti hangidir?
  57- Manas Destanı kimlere aittir?
  58- Cengiz Hana ilk bağlılıklarını bildiren devletimiz hangisidir?
  59- Kırgızların Türk tarihindeki olumsuz yönü nedir?
  60- İlk Müslüman Türk boyu kimlerdir?
  61- Türklerin en fazla münasebette bulunduğu devlet hangidir?
  62- Türklerle Çinliler arasındaki savaşların temel konusu neresidir?
  63- Kamdu nedir?
  64- Türklerle Araplar arasındaki ilk ilişkiler hangi devletin aracılığıyla olmuştur?
  65- Trüklerle Araplar kimin zamanında, hangi savaştan sonra ilk kez komşu olmuşlardır?
  66- Emevilerle savaşarak Arapların Ortaasyaya girmelerine engel olan Türk Devleti hangisidir?
  67- Türklerle Sasaniler arasında yapılan ittifak hangi hükümdar zamanındadır?
  68- Bizanslılarla Türkler arasındaki ilk ittifak hangi devlet ve hangi hükümdar zamanında kimlere karşı yapıldı?
  69- Bizans’ı ilk kez vergiye bağlayan hangi hükümdardır?
  70- İl nedir?
  71- İl oluşum sırası nedir?
  72- Oguş nedir?
  73- Hükümdar çadırının önüne hükümdarlık sembolü olarak ne çekilirdi ve kaç tane olurdu?
  74- Hükümdarın oturduğu başkente ne da verilirdi?
  75- Hakanın eşine ne ad verilir?
  76- Türklerin eşlerine önem verdiği nereden anlaşılır?,
  77- Töre nedir?
  78- Kut nedir?
  79- Eski Türklerin inancının adı nedir?
  80- Atalar ruhuna tapınma ve ya ruhculuk anlamına gelir?
  81- Türklerin özellikle atlarıyla birlikte gömülmelerinin anlamı nedir?
  82- Kam, Şaman nedir?
  83- Balbal nedir?
  84- Yuğ nedir?
  85- Sagu nedir?
  86- Türklerin başlıca geçim kaynağı nedir?
  87- Türklerde köle sınıfının ve uzun süreli hapis cezalarının olmamasının nedeni nedir?
  88- Orhun abidelerinde geçen açları doyurdum çıplakları giydirdim sözü ne anlayışını gösterir?
  89- Orhun yazıtlarında hakanların halka hesap vermeleri ne anlayışını gösterir?
  90- Uyurlara ait destanın adı nedir?
  91- Hunlara ait destanın adı nedir?
  92- Göktürklere ait destanın adı nedir?
  93- Kırgızlara ait destanın adı nedir?
  94- İskitlere ait destanın adı nedir?
  95- Buyruk, Tarkan, Bitikçi nedir?
  96- Geyik motifini en iyi işleyen Türkler kimlerdir?
  97- Türk adı töreden gelir diyen kişi kimdir?
  98- Türk adı olgunluk çağı anlamına gelir diyen kişi kimdir?
  99- Kavimler göçüne neden olan iki devlet hangileridir?
  100- Türk tarihinin bir bütün içinde incelenememesinin en büyük nedeni nedir?
  101- Doğu asyanın ilk milletler arası antlaşması kimler arasında olmuştur?
  102- Türklerde toprak anlayışı ilk kez hangi devlet ve hükümdar zamanında ortaya çıkmıştır?
  103- Feodalite nedir?
  104- İlkçağın kapanıp ortaçağın açılması hangi olay sonucunda olmuştur?
  105- Çağ açılması ve kapanmasını etkileyen en önemli unsur nedir?
  106- Avrupa Hunlarının dış politikası kimin zamanında belirlenmiş şekillenmesindeki sebep nedir?
  107- Margos barışı kimler arasında neden olmuştur?
  108- Anatolios barışı kimler arasında yapıldı?
  109- Roma seferine çıkan hakan kimdir? Her iki tarafta başarı elde edemediyse hakan istediğini nerenin askeri gücünü kırarak elde etmiştir?
  110- Mustafa Kemal Atatürk’e benzetilen Türk komutan kimdir?
  111- Savaşçı özelliklerini kaybettiler, ticaret bilim ve sanatla uğraşmaya başladılar, Çin kültürü ve dini etkisine girdiler, diğer Türk boylarının nefretini kazandılar. Bu olaylar neyin sonucunda meydana gelmiştir?
  112- Özbek ve Çağatay Türklerinin Türkleşmesine en büyük katkı hangi devlet tarafından yapılmıştır?
  113- Kama(Volga-İtil) Bulgarlarının bugüncü adı nedir?
  114- Eyyübi ve Memlüklerin ordularının ana kaynağını oluşturan Türk Devleti hangisidir?
  115- Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı’yı kuran Türk Topluluğu hangisidir?
  116- Anadoluya ilk Türk akınları ve ikinci Türk akınları hangi devletler tarafından yapılmıştır?
  117- Türklerde nasıl bir devlet (hanedan) anlayışı vardır?
  118- Türklerdeki veraset anlayışının olumsuz yönü ne olmuştur?
  119- Türk devletlerinde doğu ve batı diye ikiye ayrılması ve batının içişlerinde serbest dış işlerinde bağlı olması nasıl bir yapıya zemin hazırlamıştır?
  120- Türklerde ordu kimlerden oluşurdu?
  121- Türklerde Hakan dahi olsa töreye uygun hareket etmek zorundadır anlayışı neyin göstergesidir?
  122- Türklerde cezaların kesin hükme bağlanması ve devlet tarafından takip edilmesi hangi geleneği engellemiştir?
  123- Uygurlar döneminde ticari ilişkilerin gelişmesiyle kişiler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için nasıl bir uygulamaya gidilmiştir?
  124- Siyasi davalara kimler nerede bakardı?
  125- Adli suçlara kimler bakardı?
  126- Kurgan nedir?
  127- Aile(………), onların birleşmesiyle sülale(………), sülalelerin birleşmesi ile …………., onların birleşmesiyle millet(……………..) onun birleşmesiyle devlet oluşurdu.
  128- Türklerde dış politikanın esasını nereye hakim olma düşüncesi oluşturmuştur?
  129- Türkler daha çok hangi edebiyatta gelişmişlerdir?
  130- Dünyanın en eski halısı kimler tarafından yapılmış ve nerede bulunmuştur?
  131- Altın elbiseli adam kimlere aittir ve nerede bulunmuştur?
  132- Türklerde en çok kullanılan müzik aletleri hangileridir?
  133- Otağ nedir?

  Not: Dün akşam hazırladığım için cevapları bu akşam hazırlanacaktır. Zaten sorular Kısa cevaplı sayılır ve kolaydır. Soruları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Başka yerde kullanacaksanız nereden alındığını belirtirseniz tarihportali olark seviniriz. Selametle
  .................................
  Tarih Öğretmeni
  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 2. #2
  ilteriş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Nisan.2007
  Yaş
  41
  Mesajlar
  6,567

  Yalçın Hocam hoşgeldin tekrardan.

  Gözlerimiz yollarda kaldı yahu.
  YAZILI KAĞIDI HAZIRLAMAK NE KADAR ZAMANINIZI ALIYOR? Soru Bankamızı ziyaret etmek için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  DOSYA İNDİRMEKTE SIKINTI MI YAŞIYORSUNUZ?
  FORUMA DESTEK OLMAK MI İSTİYORSUNUZ?
  ALTIN ÜYE OLUN.
  AYRINTILI BİLGİ İÇİN Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


  Ölmek yenilmek değil yüceltmektir şanını

 3. #3
  abdullahkarataş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2007
  Yaş
  25
  Mesajlar
  263

  Vermişik soruları nete
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 4. #4
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  40
  Mesajlar
  2,464

  1- Orta Asya
  2- Doğuda=Kingan Dağları, Batıda=Hazar Denizi, Güneyde=Hindikuş ve Karanlık Dağları, Kuzeyde=Altay Dağları ve Baykal Gölü
  3- Denizden uzak, karasal iklim ve tarım alanlarının olmaması
  4- 375 yılında, Balamir komutasında Kuzey Hunları Moğol ve Çin baskıları ve diğer nedenlerden dolayı karadenizin kuzeyinden geçerek barbar kavimleri Avrupa içlerine itmeleri
  5- Hayvan hastalıkları
  6- Türkler değişik yerlere göç ettiler ancak yazı kullanmadıklarında yeterli bilgiye sahip değiliz.
  7- Hristiyanlığı kabul ettiklerinden
  8- Maden işlemeciliği
  9- Roma 395 de ikiye ayrıldı, batı roma 476 da yık.
  10- Feodalite
  11- Skolastik düşünce
  12- Mete han
  13- Teoman
  14- Teoman, Hun Devleti
  15- Hunlar, Teoman
  16- Mettehan
  17- Metehan, Milli benliklerini yitmekten korkmaları
  18- Kuzey Hunları
  19- Mö220 ms220
  20- 375-469, Balamir
  21- Atilla
  22- Avrupa Hun Devleti
  23- 552-659, Bumin Kağan
  24- Göktürkler
  25- Ötüken
  26- Göktürkler
  27- Akhunlar, İpek Yolu
  28- 680-745, Kutluk İlteriş Kağan
  29- Kutluk(İkinci Göktürk)
  30- Türk adının geçtiği ilk belge, Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı kaynağıdır.
  31- Bilge Kağan zamanında, Bilge Kağan, Kül Tigin, Tonyukuk adına.
  32- Çin
  33- 1889 yılında Rus tarihçi Yardintsev bulmuştur. 1893 yılında Danimarkalı bilgin Vilhelm Thomsen, 38 harfli alfabeyi çözerek yazıtları okumayı başarmıştır.
  34- 745-840, Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından, Ordubalık(Krabalsagun)
  35- Uygurlara
  36- Mani ve Budizm, savaşçı özelliklerini yitirdiler
  37- Uygurlar
  38- Saray ve tapınak mimarisinde ileri gittiler
  39- Uygurlar
  40- Göktürkler ve Uygurlar
  41- Uygurlar
  42- Avarlar
  43- Avarlar
  44- Hazarlar(Müslümanlığın Kafkaslarda yayılmasını engellediler)
  45- Hazarlar
  46- Macarlar, Avarlar, Peçenekler, Tuna Bulgarları
  47- Göktürkler, Hunlar, Kutluk, Uygurlar,
  48- Türgişler
  49- Peçenekler
  50- Peçenekler
  51- Peçenekler, Oğuzlar
  52- Peçenekler, oğuzlar
  53- Kumanlar(Kıpçaklar)
  54- Oğuzlar-Kumanlar
  55- Başkırtlar
  56- Kırgızlar
  57- Kırgızlar
  58- Kırgızlar
  59- Moğollara bağlılığı bildirmekle beraber, Orhun bölgesinin onların eline geçmesine neden oluştur.
  60- Karluklar
  61- Çin
  62- İpek yolu
  63- Uygurların para yerine kullandıkları bez parçaları.
  64- Sasaniler
  65- 642 Nihavent Savaşı, Hz Ömer dönemi
  66- Türgişler
  67- Göktürkler, İstemi Han
  68- Göktürkler, İstemi Han, Sasanilere karşı
  69- Atilla (Anatolia ve Margius Savaşları)
  70- Devlet
  71- Aile, oymak, boy, bodun
  72- Aile
  73- Dokuz Tuğ
  74- Ordu
  75- Hatun
  76- Devlet yönetiminde söz sahibi olması, elçileri karşılaması, bazı anlaşmalarda imzasının olması
  77- Yazısız hukuk kuralları
  78- Yönetimin tanrı tarafından hanedan üyelerine verilmesi
  79- Göktanrı
  80- Şamanizm
  81- Ahiret inancı
  82- Şamanizm dininde Dini ayinleri yöneten kişi, din adamı
  83- Mezar taşıdır, bu taşlarda kişinin öldürdüğü düşman kadar şekil veya resimler bulunurdu.
  84- Ölüler için düzenlenen tören
  85- Ağıt
  86- Hayvancılık
  87- Göçebe yaşam tarzı
  88- Sosyal Devlet anlayışı
  89- Demokrasi
  90- Türeyiş ve göç
  91- Oğuz Kağan
  92- Ergenekon
  93- Manas
  94- Alp Er Tunga ve Şu
  95- Bitikçi= Hakanın baş yazmanı, Tarkan=Vekil, vezir, savaşçı, Buytuk=Bey, Devlet görevlisi
  96- İskitler(Sakalar)
  97- Ziya Gökalp
  98- Kaşgarlı Mahmut
  99- Moğol ve Çin
  100- Türklerin değişik bölgelere göç etmeleri
  101- MeteHan (Hunlar)-Çin
  102- Hunlar-Metehan
  103- Ortaçağ Avrupasının yönetim biçimi
  104- Kavimler Göçü
  105- Evrensel olay olması
  106- Uldız dönemi
  107- Atilla(Avrupa Hunları-Bizans), hun Kaçakları, hakimiyet anlayışı
  108- Atilla-Bizans
  109- Atilla, Galya
  110- Kutluk Kağan (İkinci Göktürkler)
  111- Uygurların yerleşik hayata geçmeleri ile
  112- Uygurlar
  113- Kazan Türkleri
  114- Kıpçaklar(Kumanlar)
  115- Oğuzlar
  116- Avrupa Hunları, Sabirler
  117- Devlet hanedanın ortak malıdır.
  118- Kardeş kavgaları ve devletin zayıflayıp parçalanması
  119- Feodal
  120- Erkek, atlı birlikler
  121- Kanun üstünlüğü ilkesi
  122- Kan gütme
  123- Kanunlar yazılı hale getirildi
  124- Kağanın başkanlığında yüksek mahkeme
  125- Yarguci
  126- Mezar
  127- Oguş, Urug, boy, budun=il(devlet)
  128- İpek yolu
  129- Sözlü
  130- Hunlar, Altaylardaki pazırık kurganı
  131- Sakalar-İskit
  132- Kopuz, davul ve def
  133- Keçeden yapılan çadır

  Not: Türkler Çinlilerle evlenirdi ancak onlardan doğan çocuklar hükümdar olamazdı bu durum “Ulusçu yapıya” sahip olduklarını gösterir.
  Kurltay=toy veya Kengeş de denir.
  Türklerde, heykel, resim, kakmacılık, müzik.maden işlemeciliği ve dokumacılık sanatları gelişmiştir.
  Romalılar, Çinliler, Moğollar ve Ruslar Türk ordusu örnek almışlardır.
  Türgişler Emevileri durudurarak ortaasyanın Araplaştırılmasını önlemişlerdir.
  Türklerin yıkılan devletin yerine yenisini kurmaları, özgür yaşama isteğiyle ilgilidir.

  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 5. #5
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  40
  Mesajlar
  2,464


  1- Göktürklerle Bizansın ittifakı ile Sasanilerin zayıflaması üzerine Araplar nereyi fethetmiştir?
  2- Emevilerin mevali politikasının Türkler açısından olumsuz yönü nedir?
  3- Emeviler hangi olay sonucunda İslam dünyasının nefretini kazanmıştır?
  4- Ortaasyanın Çin istilasından korunması hangi olay sonucundadır?
  5- Türkler arasında islamiyetin hızla yayılmasını sağlayan en önemli sebep nedir?
  6- Türklerin islamiyeti çabuk kabul etmesindeki sabepler nelerdir?
  7- İslamiyeti ortaasyada kabul eden devlet ve hakan kimdir?
  8- Türklerde sosyal ve kültürel değişimin hızlanmasının en önemli nedeni nedir?
  9- Medine, kurtuba, Bağdat, şam ve kahire gibi yarışır hale gelen Türk kentleri hangileridir?
  10- Türklerin yetiştirdiği din, bilim ve edebiyat adamlarını yazınız?
  11- Kağıdın çin dışına taşması ve Türklerin Abbasilerde görev almaya başlamaları hangi olay sonucunda olmuştur?
  12- Dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen yer neresidir?,
  13- Türklerin islamiyete hizmetleri nelerdir?
  14- Mısırda kurulan Türk devletleri hangileridir?
  15- Tolunoğullarının kurucusu ve başkenti neresidir?
  16- İhşidilerin kurucusu ve başkenti neresidir?
  17- KArahanlılar kaç yılında nerede kim tarafından kurulmuştur?
  18- Karahanlılar hangi boylardan oluşmaktadır?
  19- Gazneliler kaç tarihinde kim tarafından kuruldu?
  20- Abbasi halifesi büveyhioğullarının baskısından kurtaran Gazneli Mahmut’a ne ünvanı vermiştir?
  21- Hindistana 17 kez sefer yapan devlet ve hükümdar kimdir?
  22- Hindistanın İslamlaşmasını sağlayan devlet hangisidir?
  23- Büyük Selçuklu devleti kaç yılında nerede kim tarafından kuruldu?
  24- Dandanakan Savaşı kaç yılında kimler arasında olmuş sonucu nedir?
  25- Pasinler savaşı kaç yılında kimler arasında yapılmış tarihi önemi nedir?
  26- Abbasi halifesi hangi olay sonucunda Tuğrul beye ne ünvanını vermiştir?
  27- Azarbeycan, Irak, Suriye hangi Selçuklu sultanı tarafından Türk devleti haline getirilmiştir?
  28- Kars ve Ani çevresini ele geçiren Alparslana halife hangi ünvanı vermiştir?
  29- Malazgirt Savaşı kaç tarihinde kimler arasında yapılmıştır?
  30- Malazgirt savaşının Türk tarihi açısından önemi nedir?
  31- Selçuklularda birçok alim ve devlet adamını öldüren sapkınlar kimlerdir?
  32- Nizamülmülk hangi devletin veziridir ve kimlerce öldürülmüştür?
  33- Hasan Sabbah bulunduğu kalenin adı nedir?
  34- B. Selçuklular hangi savaşla kimler tarafından yıkılmıştır?
  35- Büyük Selçuklulara bağlı devletler hangileridir?
  36- Selçuklulara bağlı atabeylikler kimlerdir?
  37- Veraset hukunun en büyük sakıncası nedir?
  38- Büyük Selçukluların yıkılmasının nedeni nedir?
  39- Divan-ı Mezalim nedir, bugünkü karşılığı nedir, burada nelere bakılırdı?
  40- Hükümdarlık alametleri nelerdir?
  41- Türk İslam devletlerinde Divanlar hangileridir, açıklamaları ile yazınız?
  42- Hacib, Emir-i Çaşnigir, Emir-Çandar, Emir-Silah, Emir-Alem, Atabey, Melik nedir? Bu kişiler nerede görevlidir?
  43- Gulam, Gulam-ı Saray nedir? Kimlerden oluşur, hangi devlette tarafından oluşturulmuştur?
  44- Türk İslam devletlerinde kaç çeşit toprak vardır?
  45- Devlet (Miri) toprak çeşitlerini ve anlamlarını yazınız?
  46- İkta sistemini nedir, yararlarını yazınız?
  47- Türk İslam devletlerinde toprağın dışında ekonomi nelere dayanırdı?
  48- Türklerdeki ticari faaliyetler nerenin ele geçirilmesi ile hız kazanmıştır?
  49- Sınırların genişlemesi, bir çok etnik gurupla iletişim kurulması neyin gelişimini sağlamıştır?
  50- Türk İslam devletlerinde sınıf ayrımı varmıdır, neden, devlet görevlerinde neye göre yükselme olurdu
  51- Türk İslam devletlerinin başlıca gelir kaynakları nelerdir, açıklayarak yazınız?
  52- Türk İslam hukunu hangi kanunları içerirdi?
  53- Kadi-l Kudad kimdir?
  54- Kadı nedir, hangi davarla bakardır?
  55- Örfi hukuk ile ilgili davalara kimler bakardı? Bugünkü karşılığı nedir?
  56- Eyaletlede örfi davalara Emir-i Dad’ın yerine kimler bakardı?
  57- Ordudaki davalara kim bakardı?
  58- Türk İslam dünyasının tasavvufta ileri gitmelerini ve yerli halk tarafından çabuk kabul görmesini sağlayan tarikatlar kurmuşlardır, bu tarikatların ismi nedir?
  59- Karahanlı devletinin resmi dili nedir? Halk hangi dili konuşur? Başka kimin alfabesini kullanmışlardır? Bu tutuları neyin göstergesidir?
  60- Tolunoğullarında yöneticiler ve halk hangi gurrptandı? Resmi dilleri nedir?
  61- Gazneliler, saray ve orduda hangi dili kullanmışlardır? Yazışma dili ve edebiyat dili nedir?
  62- Hrzemşahlar saray ve orduda hangi dili, resmi yazışmalarda ve bilim dili olarak hangi dilleri kullandılar?
  63- Memlükler resmi dil olarak hangi dili kullandılar
  64- Büyük Selçuklular bilim ve yazışma dili olarak, edebiyat dili olarak hangi dilleri kullandılar, bu tutumlarının olumsuz etkisi nedir?
  65- Kutadgu Bilig nedir, yazarı kimdir?
  66- Divan-ı Lügatit Türk nedir, yazarı kimdir?
  67- Divan-ı Hikmet nedir, yazarı kimdir?
  68- Atabetül hakayık nedir, yazarı kimdir hangi alfabe ile yazılmıştır?
  69- Siyasetname nedir, yazarı kimdir hangi dönemde yazılmıştır?
  70- Şehname nedir, yazarı kimdir, kime sunulmuştur?
  71- Farabi kimdir, hangi yönde eserler vermiştir, hangi dönemde yaşamıştır?, Aristonun eserlerini tercüme edip yeni anlayış ve yorumlar getirmesi onun ne olarak anılmasını sağlamıştır? Batıllar onu kim olarak tanırlar? Önemli eserleri hangileridir?
  72- İbn-i Sina hangi yönde eserler vermiştir, en önemli eserinin adı nedir?
  73- Beyruni hangi alanda eserler vermiştir?
  74- Yıldız hareketlerini uzaklığını açılarını ölçen aletler yapan, ekvatorun uzunluğunu çok az bir yanılma payıyla hesaplayan kişi kimdir?
  75- Ömer Hayyam kimdir? Hangi alanda çalışmalar yapmıştır?
  76- Celali takvimi hazırlayan, Türk üçgenini bulan ve İran geceleri saray gecelerini anlatan şiirler yazan kişi kimdir?
  77- Ayşe Bibi Türbesi, Mahmut Bendi su kemeri, Diyarbakır Ulu camii, İsfehanda Mescid-i Cuma, Kazvinde Mescid-i Camii , tolunoğlu Ahmet camii hangi devletlere aittir?
  78- Mervdeki Sultan Sencer, Reydeki Tuğrul Bey, Tusdaki İmam Gazali, :Yesideki Ahmet Yesevi hamgi tür mimari eserlerdir?
  79- Anadoluya ilk Türk akınlarını hangi Türk devletleri yapmışlardır?
  80- Büyük Selçuklular döneminde Anadoluya yapılan akınların amacı nedir?
  81- Malazgirt Savaşı kaç yılında kimler arasında yapılmış, Türk tarihi açısından en önemli sonuçları neler olmuştur?
  82- Mazlazgirt Savaşından sonra Anadoluda kurulan ilk Türk devletleri hangileridir?
  83- Türkiye Selçukluları kim tarafından, nerede ne zaman kurulmuştur?
  84- I. Kılıç Arslan döneminde İznik’i terk eserek Konyayı başkent yapmlarındaki neden nedir?
  85- Miryekefelan hangi hükümdar zamanında, kaç yılında yapılmış tarihi önemleri nedir?
  86- I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Trabzondaki Kommeneosların yenilgiye uğratmaları ile nerseinin güvenliği sağlanmıştır?
  87- Antalyanın alınması nerenin yolunu Türklere açmıştır?
  88- İzzeddin Keykavus döneminde Trabzon Rum devletinden Sinop’un alınmasının önemi nedir?
  89- Önemli bir Türk kültür şehri olan Ahlatın kimler tarafından alınması ile Yassı Çemen Savaşı meydana gelmiştir?
  90- 1. Alaaddin Keykubat döneminde meydana gelen Yaası Çemen savaşının en önemli sonucu nedir?
  91- Baba İshak ayaklanması nedir? Hangi dönemde olmuştur? Anadolu Selçukluların yıkılışındaki etkisi nedir?
  92- Kösedağ Savaşı kaç yılında kimler arasında yapılmış, sonuçları neler olmuştur?
  93- Haçlı savaşlarının dini nedenlerini sıralayınız?
  94- Haçlı savaşlarını siyasi nedenlerini sıralayınız?
  95- Haçlı savaşlarının ekonomik nedenlerini sıralayınız?
  96- I. Haçlı savaşı neden düzenlendi? Kimin zamanında düzenlendi Sonuç ne oldu
  97- II. Haçlı seferi neden düznlendi, sonucu ne oldu?
  98- III. Haçlı seferi neden düzenlendi sonucu ne oldu
  99- Iv. Haçlı seferi neden düzenlendi sonucu ne oldu?
  100- Haçlı seferlerinin dini, sisyasl ve sosyal, ekonomik, ve bilim teknik alanındaki sonuçları nelerdir?
  101- Kişisel hakların tanındığını belirten ilk siyasal belgenin adı nedir? Kaç tarihinde hangi devlette imzalanmıştır?
  102- Eyyubiler kimler tarafından kurulmuştur?
  103- Hıttin savaşının önemi nedir?
  104- Moğoş devletinin yıkılmasıyla ortaya çıkan devletler ve kuruldukları yerler neresidir?
  105- Moğolları ilk kez yenilgiye uğratan komutan ve devlet hangisidir?
  106- Altınorda devleti hangi hükümdar zamanında Müslümanlığı seçmiştir?
  107- Beyliklerde tahta kim geçirilirdi ve ne isim verilirdi?
  108- Türkiye Selçuklularında divanlar hangileridir yazarak açıklayınız?
  109- Türkiye Selçuklularında taşra yönetimi kaça ayrılır başlarında kimler bulunurdu?
  110- Türkiye Selçuklu ordusu kimlerden oluşmakta idi?
  111- Moğol istilasından sonra başlarında pir, dede, baba ve alperen adı verilen kişilerin bulunduğu hangi tarikatlar ortaya çıkmıştır?
  112- Türkiye Selçuklularından toprak kaça ayrılırdı kısaca açıklayınız?
  113- Türkiye Selçuklularında halk yaşam şekline göre kaça ayrılmıştı yazınız?
  114- Ahilik teşkilatlı nedir ve kim tarafından kurulmuştur?
  115- Ahilik teşkilatında kaç evre vardır yazınız?
  116- Ahilik teşkilatına kimler giremezdi
  117- Türkiye Selçuklularında sanayi üretimini büyük oranda hangi teşkilat organize ediyordu?
  118- Türkiye Selçukluların muhafız birlikleri kurması sigortacılık faaliyetleri yapması hangi alanla ilgilidir?
  119- İlk Kervansaraylar ne amaçlı kimler tarafından yapılmıştır?
  120- Anadolu Selçuklularında yazışma dili, bilim dili, edebiyat dili nedir?
  121- Moğol baskısı Türkçenin gelişimini nasıl etkilemiştir?
  122- Halk edebiyatının ilk eseri nelerdir?
  123- Battal Gazi Destanı ve Danişmentname neyi anlatmaktadır?
  124- Garibname, Deyiş ve Nefes kimlere aittir?
  125- Tasavvuf nasıl ortaya çıkmıştır ve en büyük temsilcileri kimlerdir?
  126- Divan Edebiyatında vezin nedir?
  127- Türkiye Selçuklularında ilk divan şairi kimdir eserini yazınız?
  128- Divan, İskendername, Cemşid-i Hurşid kimin eserleridir?
  129- Anadoluda ilk medrese kimler tarafından nerede kuruldu?
  130- Ravendinin Selçuklu tarihi, İbn-i Bibi’nin Selçuklu tarihi, Kerimüddin Aksarayinin Moğollar dönemi Selçuklu Tarihini ele alması neyi başlatmıştır?
  131- Artuklular döneminde dişli çarklarla çalışan aletler yapan bilim adamı kimdir?
  132- Külliye nedir?
  133- Darüşşifa nedir?
  134- Tezhip nedir?

  Not: Nerede hangi cami, medrese, külliye, darüşşifa, kervansaray, köprü, türbe ve kümbet(Anıt mezar) varsa öğrenilecek.

  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 6. #6
  eccemm22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2010
  Yaş
  32
  Mesajlar
  1

  lys ye hazırlanıyorum. bu soruların cevaplarını da rica etsem çok acil pratik yapmam lazım

Bu Konu için Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş