Sayın hocalarım! Türk tarihinin bütün sanat eserlerinin açıklamalı listesini arıyorum. Özellikle mimari eserlerin tamamının olduğu bir kaynak veya not lazım. Eğer bilen veya elinde olan varsa minnettar olurum.