Cem sultan Olayı
  • Fatih'in ölümünden sonra çocukları Cem ve Bayezit arasında taht kavgası başladı.
  • Cem sultan II. Bayezit'a karşı Memlükler'in de kışkırtmasıyla birkaç kez taht mücadelesine girişmişse de mağlup olarak Rodas şövalyelerine sığınmış ve onlar tarafından papaya götürülmüştür.
  • BöyIece olay, uluslararası bir sorun haline gelmiştir.

Cem Olayının Sonuçları ve Osmanlı Devletine Etkileri
  • Cem'in Hıristiyanların eline geçmesi, batılı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasına neden olmuştur.
  • Osmanlıların batıdaki fetihler inin durmasına neden olmuştur.
  • Cem Sultan'ın Memlüklere sığındığı dönemde bu devlet tarafından padişah gibi karşılanıp, himaye görmesi, Osmanlı-Memlük ilişkilerinin daha da bozulmasına sebep olmuştur.
  • Papa'nın bakım masrafı diye yüklü miktarda para alması Osmanlı maliyesini zayıflatmıştır.
  • Bu olay, II. Bayezit'in Safevi tehlikesine karşı gereken önemi vermemesine neden olmuştur.
  • Bu olaydan dolayı Endülüs Emevileri'ne gereken yardım yapılamamıştır.
  • II. Bayezit döneminin sönük geçmesine sebep olmuş, Papa ve Avrupa tarafından baskı unsuru olarak kullanılmıştır.