T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
KÖRFEZ İLÇESİ 3. EĞİTİM BÖLGESİ
2011–2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TARİH GRUBU DERSLERİ II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER kurulu TOPLANTI TUTANAĞIDIR


Toplantı No : 2
Toplantı Yeri : Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi Öğretmenler Odası
Toplantı Tarihi ve Saati : 15.02.2012 - 16.00
Toplantıya Katılan zümre Başkanlarının Görev Yeri Listesi:
Mehmet Hadi ÖZDURAK - Tüpraş 50. Yıl Lisesi
Hülya ÇELİK – Oruç Reis Anadolu Lisesi
Sadettin ÇALIŞ - Anadolu Öğretmen Lisesi

GÜNDEM :

1. Açılış ve yoklama
2. zümre Başkanı Seçimi
3. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Senebaşı İlçe Zümresinde alınan kararların incelenmesi ve değerlendirilmesi
4. Okullar ve zümreler arası işbirliğinin geliştirilmesi
5. İlçemizde zümre öğretmenlerinin gelişimine yönelik mahalli hizmetiçi eğitimi (kurs, seminer, çalıştay vb.) imkanlarının görüşülmesi
6. Ele ele projesinin ders başarısı açısından değerlendirilmesi
7. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Toplantı belirtilen yer ve saatte, Mehmet Hadi ÖZDURAK ( Tüpraş 50. Yıl Lisesi) Hülya ÇELİK
( Oruç Reis Anadolu Lisesi) ve Sadettin ÇALIŞ ( Anadolu Öğretmen Lisesi ) ın katılımları ile gerçekleşmiştir.
2. Oruç Reis Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Hülya ÇELİK zümre başkanı seçildi.

3. 2010-2011 Eğitim-Öğretim senebaşı İlçe Zümresinde alınan kararların incelendi. Alınan kararların başarı ile uygulandığı Sayın Mehmet Hadi ÖZDURAK tarafından ifade edildi. Sayın Hülya ÇELİK ve Sayın Sadettin ÇALIŞ’da kendi okullarında alınan kararların başarı ile uygulandığını tarih öğretmenlerinin iletişiminin ve paylaşımının devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Mehmet Hadi ÖZDURAK EĞİTEK’ten sağlanan yeni videoların da paylaşımına devam edilebileceğini söyledi. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının yeni uygulamaya aldığı FATİH Projesi sayesinde artık tüm okulların akıllı tahta, tablet bilgisayar gibi son derece yeni ve çağdaş ders araç-gereçlerine kavuşacak olmalarının kendilerini heyecanlandırdığını ve bu yeni ortama şimdiden hazırlanmak gerektiğini söyledi.
Hülya ÇELİK: “ Bence birçok teknik kullanılmakla birlikte genellikle dersimizin anlatıma dayalı olması öğrencilerde tekdüzeliğe ve sıkılmaya yol açabilmekte, bu konuda bize en büyük yardımcı özellikle görsel metaryallerin kullanılmasıdır.”
Sadettin Çalış: “ Özellikle birçok öğrencinin fen alanında ders görmek istemeleri ve yüksek öğretimde bu alanda bölümler seçmeleri dersimize olan ilgiyi düşürmektedir. Derslerin faydacı bakış açısı ile değerlendirilmesi kesinlikle doğru değildir. Özellikle Tarih dersini sadece not almak yüksek öğretimde daha fazla net yapmak olarak algılamak büyük bir yanlıştır. Tamamen test tekniği ile gençlere tarih bilinci vermek beklenemez. Tarih , milletin her ferdinin zorunlu olarak bilmesi gerektiği kültürel bir altyapı taşı olarak görülmeli bu özel durum öğrencilere sık sık hatırlatılmalıdır. Ben test tekniği endeksli bir tarih dersi anlatmak istemiyorum. Ancak mevcut şartlar beni buna zorlamaktadır. Dersimizde drama tekniğini kullanmak istesek te bazı nedenler buna engel olmaktadır. 11. Sınıflar T.C. İnkılap Tarihi dersi dışında diğer derslerin ders yükünü ağır görmekteyim. Okulumuzda prova yapabilecek zaman ve mekanların olmaması ayrıca kostümler için bir bütçe oluşturulamaması bu konuda bizleri engellemektedir. Tarih dersinde sık sık drama yöntemine başvurulması dersimize olan ilgiyi arttırdığı gibi aynı zamanda uzun süre hafızalarda kalmasını da sağlayacaktır. Bence bakanlığımız biran önce tarih dersini test tekniğinden kurtarmalıdır. Sözel derslerde kendini sözlü ve yazılı olarak ifade etme çok önemli bir durumdur ve bu durum asla gözden kaçırılmamalıdır.

4. Hülya ÇELİK: “ Bence ilçe zümreleri tüm ilçedeki branş öğretmenlerinin katılımı ile yapılmalıdır. Sadece 2-3 kişi ile koordinasyon sağlamak ilçe bütünlüğü açısından yeterli değildir. Geniş salonlarda tüm branş öğretmenleri kokteyl daveti şeklinde karşılıklı bilgilerini paylaşmalıdır. Bu şekilde farklı düşünceleri olan aynı branştan diğer arkadaşlarla da temasa geçilmiş olur. Benzer şekilde bu durumun tüm il genelinde benzer okulların öğretmenlerine de uygulanabilir.


5. Mehmet Hadi ÖZDURAK: “ 17-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında Erzurum Aziziye H.İ.E.E.’nde gerçekleştirilen 523 nolu Tarih Dersi Öğretim Programları Kursu’nda paylaşılan yenilikçi yaklaşımların ve etkinlik örneklerinin Mahalli H.İ.E. planlamasına girmesini beklediklerini ve bu kazanımların 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında gerçekleştirilen seminerde olduğu gibi Tarih öğretmenlerimiz ile paylaşılacağını ifade etti. Sözkonusu H.İ.E. gerçekleşinceye kadar tarih öğretmenlerimizin okullarında uyguladıkları iyi örnekleri de hazırlayarak yapılacak toplantıda paylaşmak üzere getirmeleri kararı alındı. Benzer hizmet içi eğitim uygulamalarının her yaz belirli bir süre olması ya da ara tatilde birkaç günlük hizmet içi eğitimler oldukça faydalı olur.

6. El ele projesinin bazı küçük aksaklıklara rağmen olumlu sonuçlar verdiği tüm zümre öğretmenlerince kabul edildi. Bu projeden daha yüksek başarı için soru analizlerinde test okuyucu cihazların kullanılmasının iş yükünü azaltması anlamında faydalı olacağı yine tüm zümre öğretmenlerince uygun bulundu. Üniversite sınavlarında ilimizin son sıralarda yer alması gibi istenmeyen durumun ortadan kaldırılmasında el ele projesinin faydası olacağı tüm zümre öğretmenlerince kabul edildi.

7. Toplantı tüm zümre öğretmenlerinin iyi dilek temennileri ile sona erdirdi.


Sadettin ÇALIŞ M.Hadi ÖZDURAK Hülya ÇELİK
Körfez Anadolu Öğretmen Tüpraş 50. Yıl Lisesi Oruç Reis Anadolu Lisesi
Lisesi Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni


Osman TAŞKIN
Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi
Okul Müdürü