Milli Eğitim Bakanlığı alan Değiştirme işlemlerini 2009 Haziran ayı içinde yapacak.

2009 yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu hükümlerine göre; Milli Eğitim Bakanlığı alan Değiştirme işlemlerini 2009 Haziran ayı içinde çıkarılacak genelge hükümleri çerçevesinde yapacak.

Kılavuzda yer alan söz konusu açıklamalar şu şekilde:

"B. alan DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğrenimine uygun alanı dışında başka bir alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda öğrenim gören öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara, alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler.

Bu durumda bulunan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin istekleri; adaylıklarının kaldırılmış olması ve öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yükseköğretim programlarına ilişkin kararında, atanacağı alana uygun olması hâlinde değerlendirmeye alınır.

Alan değişikliği işlemlerinde, öğretmenlerin görevli oldukları ildeki hâlen yürüttükleri alanlardaki öğretmen ihtiyacı ile öğrenimlerine göre geçecekleri alanlardaki eğitim kurumlarının ihtiyaç durumu dikkate alınır.

Alanlarında öğretmen ihtiyacı duyulan eğitim kurumlarına alan değişikliği isteğinde bulunan öğretmenlerin alan değişikliği işlemleri, hizmet puanı üstünlüğü esasına dayalı olarak, tercihlerine göre gerçekleştirilecek, hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilecek.

Alan değişikliği isteğinde bulunan öğretmenler, Bakanlıkça açık ilan edilen eğitim kurumları arasından en fazla on eğitim kurumu tercihinde bulunabilecekler (Öğretmenleri ilgili mevzuatı gereği atanan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Diğer Anadolu Liseleri hariç).

İller arasında herhangi bir nedenle görev yeri değişikliği yapılan öğretmenler, bu yer Değiştirme sürecinde alan değişikliği isteğinde bulunamayacaklar.

İl içinde sıraya alınan öğretmenlerin, alan değişikliği yapılması hâlinde il içi sıraları iptal edilecek.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksatılmaması ve alan değişikliği sonucunda boşalacak eğitim kurumlarına atama yapılacağı için isteğe bağlı olarak gerçekleştirilen alan değişikliği işlemleri iptal edilmeyecek.

Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça Haziran ayı içinde çıkarılacak genelge hükümleri çerçevesinde yapılacak

eğitim gazetesi