18 Nisan 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27204

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARINA BAĞLI KREŞ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/1975 tarihli ve 15386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.18 Nisan 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27204

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

OKULLARIN MERASİM GEÇİŞİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/2/1965 tarihli ve 11936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okulların Merasim Geçişi yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.