Araştırmayı yapan Prof. Eşme, “Evrim kuramını 100 öğrenciden neredeyse 40'ı kabul etmiyor. Dünya görüşü açısından, imam hatip liselerine en yakın okullar, Anadolu öğretmen liseleri. 'Dünyayı ve evreni anlayabilmek için fen bilimlerinden çok din bilgisi gereklidir' görüşüne katılmayan öğrenci oranı sadece yüzde 43” diyor

Eski YÖK Başkan Vekili ve Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Eşme başkanlığında yapılan, “Lise Öğrencilerinin Fen ve Matematik Eğitimine İlişkin Yaklaşımları” başlıklı eğitim araştırması, lise gençliğinin bilime muhafazakâr bir açıyla baktığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, “Dünyayı ve evreni anlayabilmek için fen bilimlerinden çok din bilgisi gereklidir” görüşüne katılmayan öğrenci oranı yalnızca yüzde 43'te kaldı.

“İnsan, bugünkü düzeyine, milyonlarca yıl süren bir evrim sonucu ulaşmıştır” görüşüne katılanların oranı ise yüzde 66 oldu. Araştırmanın sonuçlarını özetleyen Prof. Eşme, yeni neslin muhafazakâr yetiştiğini belirterek şunları söyledi:

“Evrim kuramını 100 öğrenciden neredeyse 40'ı kabul etmiyor. Üstelik, bu öğrencilerin gelir ve eğitim düzeyleri, Türkiye ortalamasına göre yüksek. İlköğretim sonrası eğitime devam edemeyen kesimi düşündüğümüzde bu oran çok daha fazla olacaktır. Bu sonuç en iyimser yaklaşım.

Araştırmanın bir ilginç yönü de Anadolu öğretmen liselerinin, imam hatip liselerine dünya görüşü açısından en yakın okullar olması... Bu da, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin dünya görüşünden ve bu okulların yatılı olmasından kaynaklanabilir. Farklı lise türlerinde okuyan öğrencilerin pozitif bilimlere bakışları karşılaştırıldığında, fen lisesi öğrencileri dünya görüşünde de farkını ortaya koyuyor” dedi.

'Din gerekli'

Araştırmanın sonuçları özetle şöyle:

- “İnsan bugünkü düzeyine, milyonlarca yıl süren evrim sonucu ulaşmıştır” (evrim kuramını benimseme) görüşüne katılanların oranı yalnızca yüzde 66. Öğrencilerin yüzde 19'u bu görüşe katılmadığını söylerken, yüzde 15'i fikrinin olmadığını belirtiyor.

Bu görüşe katılmayanların, lise türüne göre dağılımında en yükseği imam hatip lisesi öğrencileri. İkinci sırada ise Anadolu öğretmen lisesi öğrencileri bulunuyor.

-“Dünyayı ve evreni anlayabilmek için fen bilimlerinden çok din bilgisi gereklidir” görüşüne katılmayan öğrenci oranı yalnızca yüzde 43. Öğrencilerin yüzde 30'u bu görüşe katıldığını söylerken, yüzde 27'si de fikrinin olmadığını belirtiyor.

Din bilgisinin gerekli olduğuna inananların lise türüne göre dağılımında, en yüksek oran imam hatip liselerinde. İkinci sırada, meslek liseleri, üçüncü sırada Anadolu öğretmen lisesi öğrencileri yer alıyor.

-Temel fen eğitiminin hurafelere yönelmede engel olduğuna inanan öğrenci oranı yüzde 60. Öğrencilerin yüzde 17'si bu fikre katılmadığını, yüzde 23'ü ise fikri olmadığını belirtiyor.

-Batı uygarlığının üstünlüğünü bilimle ilişkilendirenlerin oranı yalnızca yüzde 49. “Batı ülkelerinin Ortadoğu ülkelerinden daha ileride olmaları, fen ve matematiğe daha çok önem vermelerinin sonucudur” görüşüne katılmayanların oranı yüzde 31, öğrencilerin yüzde 20'si ise bu konuda fikri olmadığını belirtiyor.

'Matematik öğretmeni olumsuz' bulunuyor

Öğrenciler üzerinde en olumlu etkiyi Matematik ve Türkçe öğretmenleri bırakıyor. Öte yandan matematik öğretmenleri en olumsuz etkiyi bırakanların da başında geliyor.

Öğrencilerin dörtte üçüne yakını, yetiştikleri eğitim sistemini ve fen -matematik eğitimini yetersiz buluyor.

Öğrencilerin dörtte üçü fen derslerini öğretmeni dinleyerek ve tahtadaki bilgileri defterine geçirerek öğrenmeye çalışıyor.

-Beşte dördü ya hiç deney yapmıyor ya da nadiren deney yapıyor.

-Yalnızca üçte biri derslerde gösteri deneyi yapıldığını belirtiyor.

-Öğrencilerin yalnız yüzde 16'sı derslerde bilgisayar destekli eğitim yapıldığını ifade ediyor.

-Derslerde belgesel film izleme oranı sadece yüzde 15.

'Belletme-dinleme metodu yanlış'

Öğrenciler fen ve matematikte başarısızlık nedenini şöyle sıralıyor:

-Öğretmenlerin izlediği yöntemler

-Derslerin hayatta işe yaramayan bilgileri kapsaması

-Öğretilenlerin yaşamla ilişkilendirilmemesi

-Yaparak ve yaşayarak öğrenmeye yer verilmemesi

-Derslerin sınava odaklı işlenmesi

-Konuların kavratılmadan, soru çözerek öğretilmesi

-Yalnız dinleme ve belletme metodu uygulanması

-Teknolojiye yer verilmemesi

-Proje ve laboratuvar çalışmalarına yer verilmemesi

-Başarısızlıkta öğrencinin de payının bulunması

'Bilgisayar, müzik dinlemek için'

-Öğrenciler, medya tercihlerinde Posta gazetesi birinci, Hürriyet ikinci, Milliyet ise üçüncü sırada yer aldı. TV kanalı tercihleri ise şöyle sıralandı: Kanal D, Show TV ve ATV.

-Öğrencilerin yüzde 38'i günlük aktivitede bilgisayara hiç zaman ayırmıyor. Gençler bilgisayarı en fazla müzik dinlemek için kullanıyor. İkinci sırada e-posta bulunurken üçüncü sırayı sohbet alıyor.

-Öğrencilerin yüzde 37.8'i spor ve sosyal etkinliklere, yüzde 18.4'ü müzik dinlemeye, yüzde 16.5'i TV izlemeye hiç zaman ayırmıyor.

Milliyet