Sabancı Üniversitesi’ndeki bölüm değiştirme uygulamasına karşı çıkan, ancak kamuoyu baskısıyla geri adım atan YÖK, aynı uygulamanın bütün üniversitelerde hayata geçirilmesi için uygulanacak kuralları belirledi. 1982 tarihli yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre aynı üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişlere ilişkin kurallar, yönetmelik esasları çerçevesinde, ‘üniversitelerin senatolarınca’ belirlenecek.

Ancak, öğrencinin ÖSS puanının, yatay geçiş yapmak istediği programla ilgili olarak o yıl yurtiçindeki üniversitelerde kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şart olacak. Yine yönetmelik değişikliğiyle Meslek Yüksekokulları’nda dersler, senato kararı ve YÖK onayıyla Türkçe dışında bir dilde ya da karma olarak verilmesinin yolu açıldı.Radikal