Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, liselerde ders süresinin 45 dakikadan 40 dakikaya indirilmesini istedi. Talim ve Terbiye Kurulu, programların aksayacağını öne sürüp öneriye karşı çıktı. Hürriyet'ten Saygı Öztürk'ün haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ise aralarında 5 dakika sorunu da olmak üzere okul türlerine göre haftalık ders dağıtımlarının, seçmeli ve zorunlu derslerin yeniden belirlenmesi için 4-6 Mart’ta çalıştay toplamaya karar verdi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün liselerde ders süresinin 45 dakikadan 40 dakikaya indirilmesi önerisine Talim ve Terbiye Kurulu “programlar aksar” gerekçesiyle karşı çıkması üzerine, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, haftalık ders dağıtım çizelgesinin, hangi dersin ne kadar süre okutulması konularını da içeren kapsamlı bir çalışma yaptırdı ve bunların 4-6 Mart’ta gerçekleştirilecek çalıştayda ele alınmasını istedi.
Eğitim-öğretim dairelerinin 5 dakika konusunda birlik sağlayamaması, genel liselerde 30 saat olan haftalık ders sayısının meslek liselerinde 43 saate çıkması ve bu konudaki şikayetlerin artması üzerine Bakan Çubukçu, Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamaların da esas alınmasını ve buna göre hazırlık yapımlmasını kararlaştırdı.

“5 dakika deyip geçmeyin”

Halen ilköğretim okullarında ders süresi 40, liselerde ise 45 dakika. Ortöğretim Genel Müdürlüğü, ders süresi konusunda eşitlik sağlanması, liselerde de sürenin 5 dakika azaltılmasını önerdi. Genel liselerde haftada 30 saat ders yapıldığını, ders süresinde 5 dakikalık kısıntı yapılması halinde bunun haftada 2,5 saat, öğretim süresi boyunca da 54 saati bulacağını belirten yetkililer, 4 yıl olan liselerde, 5 dakika yüzünden doğacak kaybın ise azımsanmayacak boyuta ulaşacağını söylediler.

Türkiye’de eğitimde geçen gün sayısı, ders sayısı konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde olduğumuzu belirten bir yetkili, 5 dakikalık düzenlemenin bu alanda Türkiye’yi daha da geriye götüreceğini ifade ettiler. Yetkililer,4 yıllık lise programlarının da 45 dakika ders dikkate alınarak hazırlandığını, yapılacak değişiklikle eğitim programlarının tümden değişmesi gerektiğini bildirdiler.

Ders dağıtımı yeniden

Genel ve mesleki teknik liselerdeki ders dağıtım çizelgesi arasındaki uçurumun giderilmesi için 4-6 Mart’ta gerçekleştirilecek çalıştayda, seçmeli derslerin yeniden belirlenmesi, hangi alanlarda hangi derslerin okutulması gerektiği, alanlar arası geçişler de ele alınacak.
Avrupa Birliği ülkelerinin, Türkiye’dekine göre ortaöğretimde toplam ders saati sayısının fazla olduğunu belirten yetkili, liselerde okullaşkma oranının ise Türkiye’de yüzde 60’larda olmasına rağmen, batı ülkelerinde bunun yüzde 98’lere ulaştığına dikkat çekti. ders saati sayısında azalma değil artış olmasını ancak bunun dengeli bir biçimde gerçekleştirilmesinin gerektiğine değinen yetkili, aksi bir kararın Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerindeki rekabet gücünü kıracağını bildirdi.