1. #1
  tugev - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Ağustos.2010
  Yaş
  43
  Mesajlar
  2


  Huzurevlerinde kalan yaşlılarımız ve köy ilköğretim okullarında okuyan çocuklarımızın kitap sevgisiyle birlikte yaşamlarını sürdürmeleri, bu bilgi hazinelerinden yararlanmaları için Türk geriatri Vakfı “Kitap sevgisi Projesi” başlatılmıştır. Türk geriatri Vakfı kitap sevgisi Projesi, kütüphanesi bulunmayan huzurevlerinde kalan yaşlılarımız ve köy ilköğretim okullarında okuyan çocuklarımızın kitap sevgisiyle birlikte yaşamlarını sürdürmeleri, bu bilgi hazinelerinden yararlanmaları amacıyla yapılmaktadır. Sponsor ve bağışseverlerlerin katkılarıyla Vakfımızın hesap numaralarına proje kapsamında yapılacak bağışlarla alınacak ve bağış severler tarafından gönderilecek olan kitaplar, kütüphanesi olmayan köy ilköğretim okulları ve huzurevlerine 100’er li adetler halinde, kitaplığıyla birlikte Türk geriatri Vakfımız tarafından ulaştırması amaçlanmaktadır. Vakfımız tarafından gönderilecek olan kitapların tasnifi konusunda Milli Eğitim Bakanlığının hassasiyeti gözetilecek olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim okulları kütüphanelerinde yeralması için onay verilen kitapların ilköğretim okullarına ulaştırılması sağlanacaktır. Proje kapsamında Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... adı altında bir proje sitesi oluşturulmuştur. Proje kapsamında halkımızdan bağış ile gelen, ilköğretim okullarına verilmesi uygun olmayan kitapların Huzurevlerine, Üniversitelere ve İl-İlçe Halk Kütüphanelerine ulaştırılması sağlanacaktır.

  Ayrıca proje dahilinde ek sponsor desteğinin sağlanması halinde 3000-5000’er kitaplık Gezici Kütüphanelerin oluşturulması ve bu araçlarla başta ilköğretim okulları ve liseler olmak üzere, huzurevleri, üniversiteler ve kırsal bölgelere düzenli kitap ulaştırılması planlanmaktadır.

  Konu ile ilgili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) (18 Haziran 2010 tarih ve 2010/26 sayılı yazımız), Milli Eğitim Bakanlığı’na (18 Haziran 2010 tarih ve 2010/24 sayılı yazımız) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na (18 Haziran 2010 tarih ve 2010/25 sayılı yazımız) Resmi yazılar yazılarak gerekli bilgilendirmeler yapılarak kütüphanesi bulunmayan Kuruluşların bilgileri talep edilmiştir.

  Proje dahilinde kitapların ulaştırılması planlanan köy ilköğretim okullarının belirlenmesi, proje ile ilgili okulların kapsanmasının sağlanmasına yönelik olayın alınması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü!ne yazılan 18 Haziran 2010 tarihili yazımıza, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından 24 Haziran 2010 tarihli ve 10793 sayılı yazıları yanıt verilmiş ve ekinde Vakfımızın Milli Eğitim Bakanlığı’na yazmış olduğu Proje yazısı ile 81 İl Milli Eğitim Müdürlükleri ilgili yazı gönderilerek, illerde kütüphanesi olmayan okul sayılarının belirlenmesi ve Vakfımızla iletişime geçilmesi talimatı verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazısı gereği 17 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla 15 il Valiliğinden Vakfımıza yanıt gelmiş ve 1502 ilköğretim okulunun kütüphanesinin bulunmadığı resmi yazılarla Vakfımıza iletilmiştir. Resmi yazı, telefon ve E-posta ile illerden Vakfımıza kütüphanesi bulunmayan okul listeleri gelmeye devam etmektedir. Gelen bilgilerden kütüphanesi bulunmayan okul sayısının 15 ilden belirtilen tarihe kadar resmi yazı ile gelen okul sayısından birkaç kat fazla olacağını göstermektedir.

  Kütüphanesi bulunmayan Huzurevlerinin tespit edilmesine yönelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) yazılan 18 Haziran 2010 tarihli yazımıza gelen yazı ile projemiz dahilinde kaç huzurevinin kütüphaneye ihtiyacı olduğu belirlenecektir. Çeşitli illerde toplam 237 huzurevinde yaşlılarımız yaşamlarını sürdürmektedir. SHÇEK’e Bağlı Huzurevleri sayısı 82, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Huzurevleri sayısı 6, Yerel Yönetimlere Ait Huzurevleri sayısı 22, Azınlıklara Ait Huzurevleri sayısı 7, Gerçek Kişilere Ait (Özel) Huzurevleri sayısı 120’dir. Gerek yapılan bilimsel araştırmalarda gerekse Vakfımız tarafından yapılan araştırmalarda bahsi geçen huzurevlerinin büyük çoğunluğunda kütüphane bulunmadığı tespit edilmiştir.

  Yine Türk geriatri Vakfı tarafından Kültür Bakanlığı’na gönderilen 18 Haziran 2010 tarihli yazımızda projemizin ek sponsor desteği sağlanması halinde gezici kütüphaneler oluşturulacağı belirtilmiş ve kamu, kurum kuruluş, sivil toplum örgütlerine ait Gezici Kütüphanesi bilgisi istenilerek olmayan yer bilgilerinin tespit edilmense yönelik yazı yazılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığının 05 Temmuz 2010 tarih ve 14224 sayılı yazısında sadece 52 ilde Gezici Kütüphane bulunduğu, 25 ilde bulunmadığı Vakfımıza yazılı olarak bildirilmiştir. Proje dahilinde sponsorların desteğiyle 10 adet Gezici Kütüphane Aracının yaptırılması planlanmaktadır. Huzurevlerinin yoğun olarak bulunduğu Ankara (1 adet), İstanbul (2 adet), İzmir (1 adet), Antalya (1 adet), Aydın (1 adet), Balıkesir (1 Adet), Mersin (1 adet), Gaziantep (1 adet) ve Samsun (1 adet) illerine konuşlandırılacak gezici kütüphane araçlarıyla, belirtilen iller ve çevre illerdeki huzurevi, ilköğretim okulu ve kırsal bölgelere Gezici Kütüphane Hizmetinin verilmesi planlanmaktadır.

  Bu hedefe yönelik Türk geriatri Vakfı, kitapların önemi konusunda bilinç düzeyinin artması, kitapların ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza ve ilköğretim okullarına ulaştırılması, toplumun her kesimine ücretsiz olarak kitapların ulaşımını sağlayacak olan Gezici Kütüphanelerin oluşturulması, kütüphanesi olmayan Huzurevleri ve İlköğretim okullarında kitaplıkların oluşturulması amacıyla “Türk geriatri Vakfı kitap sevgisi Projesi”ni “Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında halkımız ve sponsorların desteğiyle hayata geçirmeyi planlamaktadır. Projemize kitap temini, maddi ve manevi desteği ile katkıları beklenmektedir. Vakfımıza yapılacak katkılar Vakıf ve Proje web sitelerimizde ilan edilecek olup, sponsor desteklerinin huzurevleri ve okullara gönderilecek kitaplıkların üzerinde, proje yazıları ve beratında, Resmi Kurumlara yapılacak yazışmalarda, yaptırılacak Gezici Kütüphane Araçlarının üzerinde projeye destek olan firmaların bilgilerinin de yer alması sağlanacaktır.

  Kütüphanesi bulunmayan huzurevlerinde kalan yaşlılarımız ve köy ilköğretim okullarında okuyan çocuklarımızın kitap sevgisiyle birlikte yaşamlarını sürdürmeleri, bu bilgi hazinelerinden yararlanmalarının sağlanması amacıyla hayata geçirmeye çalıştığımız kitap sevgisi Projemize katkılarınızı bekler saygılarımızı sunarız.


  Türk geriatri Vakfı
  Proje Adı:

  “TÜRK GERİATRİ vakfi KİTAP SEVGİSİ PROJESİ”

  Projenin Amacı:

  Türk geriatri Vakfı kitap sevgisi Projesi, kütüphanesi bulunmayan huzurevlerinde kalan yaşlılarımız ve köy ilköğretim okullarında okuyan çocuklarımızın kitap sevgisiyle birlikte yaşamlarını sürdürmeleri, bu bilgi hazinelerinden yararlanmaları amacıyla yapılacaktır.

  Projenin Hedefleri:

  -Birer bilgi hazinesi olan Kitapların huzurevleri ve kütüphanesi bulunmayan kırsal kesimlerdeki ilköğretim okullarına ulaştırılmasının sağlanması,

  -Okuma alışkanlığının aşılanarak üreten, düşünen, kitap okuma bilincine sahip bireylerin topluma kazandırılmasının sağlanması,

  -Kitapların sabit mekanlardan çıkarılarak fertlere ulaştırılmasının sağlanması,

  -Proje dahilinde sponsorlarında katkılarıyla Gezici Kütüphanelerin oluşturulması yoluyla özellikle dezavantajlı grupları oluşturan yaşlılar, engelliler, çocuklar, gençler, işsizler, kadınlar ve tarım işçilerinin bulundukları mekanlara kitapların iletilmesi yoluyla eğitime yerinde katkıda bulunulması,

  -Gezici Kütüphaneler aracılığıyla ilköğretim okulları, huzurevleri ve kırsal bölgelerde yaşayan kişilere ücretsiz kitaba ulaşmalarının sağlanması,

  -Kitapların önemi konusunda toplumsal farkındalığın sağlanması,

  -Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ve toplum arasında dayanışmanın sağlanması.

  Projenin Kapsamı:

  Proje ülkemizde bulunan, kütüphanesi bulunmayan ilköğretim okulları ve huzurevlerinin kitap sağlanması amacıyla yürütülecek olup bu kapsamda Vakıf merkezimize ulaşan kitapların ve projeye yapılan yardımlar ile alınacak kitap ve kitaplıkların ilgili kurumlara ulaştırılması planlanmaktadır.

  Projenin Süresi:

  Projenin 1. Aşaması 1 Temmuz-31 aralık 2010 tarihleri arasında yapılacaktır. Proje kitap ve bağış sağlandığı sürece 6 aylık periyotlar halinde aşama aşama devam etmesi planlanmaktadır.

  Çalışmanın Maliyeti ve Karşılanması:

  Türk geriatri Vakfı, hayırseverler ve sponsorların katkılarıyla karşılanacaktır.


  İLETİŞİM:

  TÜRK GERİATRİ vakfi GENEL MERKEZİ
  AHMET RASiM SOKAK, NO: 27 ÇANKAYA 06550 ANKARA

  Tel : 0(312) 440 26 53
  Faks: 0(312) 440 91 06

  E-Posta: Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  (Proje İle İlgili sorularınızı lütfen E-Posta Adresimize iletiniz)


  VAKFIMIZ WEB SİTELERİ:

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Proje Web Sitemiz:

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... 2. #2
  tugev - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Ağustos.2010
  Yaş
  43
  Mesajlar
  2

  TÜRK GERİATRİ VAKFI
  Türk Geriatri Vakfı, 16 Nisan 2001 tarih ve 24360 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile kurulmuş, 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla başına “Türk” ibaresini almıştır. 65 yaş ve üzeri nüfusa sağlık yardımı yapmak üzere hastaneler, dinlenebilecekleri ve yaşamlarını güven ve huzurla sürdürebilecekleri bakımevleri, dinlenme ve rehabilitasyon merkezleri kurmak, imkanları ve güvenceleri olmayanlar için de her türlü desteği sağlamak, başta yaşlılar olmak üzere toplumun daha sağlıklı yaşaması ve yaşlanması amacıyla çalışmalarda bulunmak, ülke genelinde yaşlı sağlığı ve geriatri konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, başta yaşlılar olmak üzere Türk toplumunun en uygun sağlık durumunun sağlanması yönünde hareket edebilmeleri için doğru sağlık davranışlarının tarzlarını geliştirmeleri yönünde çalışmalarda bulunmak,halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi, insanların sağlık konusunda bilinç düzeylerinin artması, özellikle her insanın geleceğini oluşturan yaşlılık döneminin ve beraberinde getireceği sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmaları desteklemek ve uygulama alanları oluşturmak amacıyla çoğunluğu hekimlerden oluşan kurucu üyeleri ile yaşlı sağlığı konusunda ülke genelinde eğitici ve uygulayıcı hizmetler vermek, yaşlı toplumun giderek büyüyen sorunlarını çözmek, Vakıf senedimizin 4. Maddesinde yer alan, Vakfımızın faaliyetleri bölümünde sıralanan işleri gerçekleştirmek ve bunları yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur.

  Vakıf senedimizin 4. Maddesinde yer alan Vakfımızın faaliyetleri; modern tıbbın her türlü imkanından yararlanarak yaşlı toplumun sağlık gereksinimlerinin karşılanması ve zaman içinde gitgide büyüyen bu türden sorunların çözülmesinin sağlanması ve bu amaçla profesyonel kişiler tarafından bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapılması ve bunun sonucunda da öncelikle yaşlı insanlara yardımcı olmak; geriatri ile ilgili konularda yaşlılarda görülen ve zaman içerisinde gerekli teşhis konulmazsa hastada gözle görülür biçimde hasarlara ve sakatlıklara yol açan kronik hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli araştırmaların yapılmasına olanak sağlamak, bu konuda çağdaş yöntemleri uygulamak; geriatrik hastaların poliklinik kontrollerinin yanı sıra gerektiğinde yatırılarak tedavisini yapmak; oluşan komplikasyonlara bağlı sakatlıkların rehabilitasyonunu sağlamak ve eğitimini yapmak; geriatri hastalarının poliklinik takiplerinin ve yatak tedavisinin sağlanabileceği ve bu konuda bilimsel araştırmaların yapılabileceği mekanlar kurmak satın almak ve inşa etmek; bu konuda gerekli malzeme ve insan gücünü sağlamak, yetiştirmek ve geliştirmek; hastane poliklinik ve laboratuar gibi sağlık kurumları kurmak, kurulmuş olanlara katkıda bulunmak ve bunlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşlar için hekim, hemşire ile sağlık ve teknik görevlileri yetiştirmek ve eğitmek; her düzeyde eğitim kurumu (yüksek öğretim kurumları dahil), enstitü açmak; geriatri konusunda klinik çalışmalar ve diğer aktivitelerin uygulanmasında Türkiye'de ve dünyada bu konuda faaliyet gösteren hastanelerin geriatri ve üniversite ana bilim dalları ile işbirliği yapmak; geriatri konusu ile ilgili bilimsel eğitim ve araştırmalar yapmak, bununla ilgili yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek, bu konuda yurtiçi ve yurtdışı bilimsel eğitim ve araştırma projelerini desteklemek, öğrencilere burslar sağlamak, üstün başarılı olanlara ödüller vermek, konu ile ilgili olarak öğretim üyelerine ileri ihtisas çalışmaları için yardımda bulunmak; öncelikle yaşlılar olmak üzere insanlığa ve çevreye hizmet vermek; mahalli mülki idare ve belediyeler, kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile ortak hizmet projeleri yapmak; son yıllarda giderek artan yaşlı toplumun sağlıklı olarak tatil ve dinlenme faaliyeti yapabilmesi için yurtiçinde ve yurtdışında rehabilitasyon ve turizm işletmeleri kurmak, uygun şartlarla bunları işletmek; geriatrik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli alet ve diğer malzemeleri ithal etmek, almak ve satmak; konferanslar vermek; diyaliz mekanları, hastaneler ve bakım üniteleri kurmak; yaşlılar başta olmak üzere her yaştaki sağlık hizmeti ihtiyacı duyan gruba hizmet vermek; Atatürk ilke ve inkılaplarına ve vakıf amaçlarına bağlı kalmak kaydıyla, vakfın yurtiçinde ve yurtdışında açmayı gaye edindiği eğitim kurumlarında açıldığı bölgenin kültürlerine bağlı kalmak kaydıyla, sosyal tesisler kurmak; milli ve manevi değerleri yaygınlaştırmak yönünde faaliyetlerde bulunmak; Vakfın amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak, ortak projelere girmek; yurtiçinden ve yurtdışından ayni ve nakdi menkul ve gayrimenkul bağışlar almak; amacına uygun gündüz ve gece bakım evleri açmak, işletmek; bakıma ihtiyacı olan hastalara evde sağlık hizmeti vermek; yaşlı toplum için, vakfın amacına uygun olarak kampüsler kurmak; barındırma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dinlenme kampları, spor tesisleri ve rehabilitasyonu da sağlamaya imkan verecek uygun nitelikte dinlenme yerleri açmak ve işletmek; yurtiçinde ve yurtdışında olağanüstü hallerde (yangın, deprem, sel vs) ortaya çıkabilecek sağlık gereksinimleri için ekip oluşturmak ve bu gibi hallerde hizmet vermek üzere eğitimlerini sağlamak, bu türden afetlerde bu ekibin hizmet vermesini sağlamanın dışında malzeme yardımında da bulunmak vakfı senedimizde yer alan faaliyetlerimizi oluşturmaktadır.

  Vakfımızın adı içerisinde geçen “Geriatri” sözcüğü "Yaşlı Tıbbi" anlamına gelir. Tüm dünyada, yaşlı sağlığı konusunu da içeren, yaşlılık bilimi olarak anılır. Tıpta Geriatri; hayatın ilerleyen yıllarında, kişilerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedaviyi hedef alan bilimsel uygulamaları içeren bilim dalıdır. Geriatri bilimin hedefi yaşlının mevcut sağlıklılık halinin ve fonksiyonel durumunun korunması ve geliştirilmesidir.

  Halen çeşitli STK lar ile müşterek çalışmalar yapan ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu olmak üzere çeşitli Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve üniversitelerin desteğine haiz olan Türk Geriatri Vakfı, kuruluşundan bu yana yurtiçinden ve dışından geniş katılımla sekiz ulusal ve üç uluslararası kongre ve yirmi kadar sempozyum düzenleyerek yaşlılara yönelik hizmet veren akademisyen, sağlık ve hizmet personeli ve halkın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, aynı zamanda yaşlılara yönelik politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

  Geriatrinin yeni bir kavram olduğu ülkemizde, halkın ve sağlık personelinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında Vakfımız, 2002 - 2009 yılları arasında yurt içi ve yurt dışından Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanları, Başbakanlar, Başta Sağlık Bakanları olmak üzere çeşitli Bakanlar, Bürokratlar, Rektörler, Hekim, diğer Sağlık Çalışanları ve Akademisyenlerin geniş katılımlarıyla Ulusal ve Uluslararası düzeylerde kongre ve sempozyumlar düzenlemiştir. 2002-2009 yılları arasında “Ulusal Geriatri Kongreleri”ni düzenlemiş, uluslar arası kapsamda 15-19 Mart 2006 tarihinde “1.Ortadoğu Yaşlanma Kongresi”ni İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Bu kongrelerde devlet kademelerinden ilgili kişilerin de katılımları ile yaşlılara yönelik sağlık ve sosyal politikaların oluşumuna önemli bir zemin teşkil ettiği görülmektedir. I. Ortadoğu Yaşlanma Kongresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu işbirliği ile İstanbul Grand Cevahir Otelde gerçekleşmiştir. Kongremize 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL, Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN, Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ, Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU, İstanbul Valisi Sayın Muammer GÜLER, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Kadir TOPBAŞ, milletvekilleri, bilim adamları, basın-yayın temsilcileri ile yurtdışından başta Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan, Pakistan, Azerbaycan, Rusya, Libya, İngiltere, Belçika, Kanada, Almanya gibi çeşitli ülkelerden devlet bakanları ve üst düzey katılımlarıyla gerçekleşmiştir.Vakfımızın öncülüğünü ettiği 1.Ortadoğu Yaşlanma Kongresi’nin 2. si 6-10 Nisan 2008 tarihinde Abu-Dabi de gerçekleşmiştir. Yine Vakfımız “8. Ulusal Geriatri Kongresi”ni 28 Ekim - 1 Kasım 2009 tarihinde Fethiye/MUĞLA' da gerçekleştirmişti. Ulusal Geriatri Kongremizin 9. Su, 27 Ekim - 31 Ekim 2010 tarihleri arasında Antalya Crowne Plaza‘da düzenlenecektir.
  Konrad Adenauer Vakfı ile ortaklaşa düzenlediğimiz "Almanya ve Türkiye’de Yaşlılar ve Yaşlı Politikaları" Uluslararası Kongresini 14-15 Ekim 2009 tarihinde Ankara’ dagerçekleştirmiştir. Kongrede Almanya ve Türkiye’de yaşlılık ve yaşlılara bakış açısı, her iki ülkede güncel durum, sosyal ve felsefi durum, yaşlı insanların sorunları ve toplumdan ve politikadan beklentileri, sanatçı, sosyal sorumluluk kapsamında yaşlı sanatçıların sorunları ve beklentileri, her iki ülkede yaşlı hizmet zinciri, iktisadi güç açısından yaşlanma, Almanya ve Türkiye’de yerel yönetimlerin ve siyasi partilerin yaşlılarla ilgili politikaları bu kongrede tartışmaya açılmıştır.

  Vakfımız yaşlılara yönelik hizmet veren hekimlerimize yönelik multidisipliner anlayışla kapsamlı bir text book çalışmasına başlamış, 2009 yılında 2 ciltlik, yaklaşık 1000 sayfalık “Geriatri” Kitabını hekimlerimizin hizmetine sunmuştur.

  Vakfımız proje ekibiyle birlikte yaşlıların sorunlarına ve de onların ailelerine, sağlık ve bakım personeline yönelik projeler üretmeye devam etmektedir. Projeleri çalışmaları arasında eğitim çalışmaları, yaşlı köyü kurulması, sağlık turizmine yönelik tesisler yaptırılması, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilebileceği geriatri hastanelerinin oluşturulması, örnek bakım ve huzurevlerinin kurulması, yaşlılara yönelik sosyal tesisler, yaşlılara yönelik hizmet vermesi planlanan gezici sağlık araçları ve halkın sağlık bilincini arttırmaya yönelik projeleri bulunmaktadır.

  Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programlarına başta yaşlılarımız olmak üzere tüm halkımızın erişimini sağlanması, yaşlılara yönelik politikaların oluşturulması, kişilerin sağlıklarını korumaları ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi ile daha sağlıklı bir yaşlanma sürecine girmeleri Vakfımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedefe yönelik Vakfımız halkın sağlığına yönelik riskleri azaltılması, sağlığı korunması ve geliştirmesi alanındaki faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığının 24-26 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da düzenlediği Türkiye Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Çalıştayı’na katılarak Sağlık Bakanlığının Sağlığın Teşviki Politika Metni ve 2010-2014 Türkiye Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Eylem Planının oluşturulması çalışmalarına katılmıştır. Ayrıca Vakfımız Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 27-29 Nisan 2010 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Yaşlı Sağlığı Halk Eğitimi Eğitimci Rehberi Çalıştayı’na katılarak sağlık personelinin yaşlı sağlığı halk eğitimlerinde kullanacağı eğitim materyallerinin oluşturulmasında görev almıştır. Sivil Toplum Örgütlerinin faaliyetlerine katılım ve katkıları devam etmektedir.

  Vakfımız ayrıca sağlıklı yaşam, fiziksel aktivitenin önemi ve obezitenin önlenmesi konusunda halkımızın bilinçlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 18-24 Mart 2010 tarihleri arasında geleneksel olarak kutladığımız Yaşlılar Haftası etkinlikleri içerisinde “Sağlıklı Yaşa, Sağlıklı Yaşlan” yürüyüşleri de düzenlemiştir. Bu yürüyüşü geleneksel hale getirip, gelecek yıllarda diğer Sivil Toplum Örgütlerinin de katılımlarıyla bu faaliyetini yaygınlaştırmayı planlamaktadır. Ayrıca “Sağlıklı Yaşa Sağlıklı Yaşlan Projesi” kapsamında halka yönelik seminerler vermeye başlamıştır. Seminerlerimizin ilki 23 Mart 2010 tarihinde Afyonkarahisar ilinde Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşmiştir. Yaşlılar haftası kapsamında Ankara’daki huzurevleri dışında 24 Mart 2010 tarihinde Afyonkarahisar il temsilciliğimiz tarafından SHÇEK Afyonkarahisar Huzurevine, 29 Mart 2010 tarihinde Kayseri il temsilciliğimiz tarafından SHÇEK Kayseri Huzurevine ziyaretler düzenlenmiştir. Vakfımızın Üniversitelerle işbirliği çalışmaları da devam etmektedir. En son olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi ortaklığında 2010 yılı içerisinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım Hizmetleri bölümünde eğitim gören öğrencilere yönelik Temel Yaşam Desteği ve İlk Yardım konusunda eğitim verilmesi çalışmaları devam etmektedir.

  Yaşlılar haftası kapsamında Azheimer Vakfı & Türk Geriatri Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü "Yaşlanmak Değil, Yaş Almaktır Hayat” konulu etkinliği 24 Mart 2010 tarihinde İstanbul Akadlar Kültür Merkezinde gerçekleşmiştir. “Yaşlılığın eee Hali” film gösterimi ardından, Sanat ve Edebiyat Dünyasında, Devlet Gözüyle, Sosyal Yaşam ve Bilim Dünyasında Yaş Almak konuları katılımcılarla paylaşılmıştır. "Yaşlanmak Değil, Yaş Almaktır Hayat” konulu etkinliğimizin ikincisi 17 Nisan 2010 tarihinde Beşiktaş Belediyesi & Türk Geriatri Vakfı & Alzheimer Vakfı ortaklığında İstanbul Akatlar Kültür Merkezinde "Yaşlanmanın Sorunları" konulu aktivitemiz ilegerçekleşmiştir.
  Türk Geriatri Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Hastanesinin ortaklığında 2010 yılı Mayıs ayı içinde yapılması planlanan SGK Ankara 75. Yıl Huzurevinde kalan yaşlılarımızın Göz Sağlığı Konusunda Genel Bilgilendirme ve Göz Sağlığı Taraması yapılması konusunda Vakfımız çalışmalarına devam etmektedir. Göz taramasıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan gerekli izin alınmış 27-28 Mayıs 2010 tarihlerinde göz taraması yapılarak göz problemi olan huzurevi sakinlerinin tedavi edilmesi işlemlerine yardımcı olunmuştur.
  Eğitim ve Proje çalışmaları dışında Vakfımız müzayede ve fotoğraf sergileri düzenlemiştir. Yaşlılarımıza yönelik tedavi, rehabilitasyon, dinlence ve eğlence sağlayacak birimleri içerecek şekilde kompleks tesisler yapılmasına yönelik çalışmalarına da devam etmektedir.
  Ayrıca Vakfımız & Geriatri ve Gerontoloji Derneği & Alzheimer Vakfı’nın ortaklaşa düzenleyeceği 9. Ulusal Geriatri Kongremiz 27 Ekim - 31 Ekim 2010 tarihleri arasında Antalya Crowne Plaza‘da düzenlenecektir. Vakfımız tarafından 17-19 Aralık 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yaşlılarda göz problemleri ve çözüm yollarına yönelik 1.Ulusal Geriatrik Göz Kongresi düzenlenecektir. 2010 yılı içerisinde yapılacak olan her iki kongremizin kongre katılımcı başvuru ve stand kayıtları devam etmektedir.

  30 Ocak 2010 Cumartesi günü TBMM Mustafa Necati Kültürevi’nde 10. Kuruluş Yıldönümünü Yeni Yıl Resepsiyonu ile kutlayan Vakfımızın hedefleri içinde sadece ulusal bazda değil, uluslararası alanda da söz sahibi olmak, projeler üretmek ve uygulamak, yaşlıların yaşamlarına kalite kazandırırken yaşamlarına da yaşam katmayı istemekteyiz. Yaşadıkları şehrin sokağına dahi çıkamayan, sosyal hayattan uzak, tüm yaşam bağları biyolojik fonksiyonlarıyla sınırlı olan yaşlılarımızı toplumsal hayata kazandırmanın, onların bilgi ve birikimlerinden faydalanmanın ve kaliteli bir yaşlılık dönemi geçirmelerini sağlamanın hepimizin görevi olduğunu düşünmeyiz. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekmektedir. Toplumda bu bilincin yerleşmesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, yaşlılarımıza daha iyi yaşama koşulları hazırlayarak sağlayabiliriz. Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına sahip çıkmak insanlık ve yurttaşlık görevimizdir. Bu sebeple Türk Geriatri Vakfı olarak yaşam alanlarında engellerin olmadığı, sağlık ve sosyal koşulların en üst düzeyde bulunduğu koşullarda yaşlılarımızın daha yaşanabilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmelerini sağlanması amacıyla Yaşlı Fonu oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda hayırsever vatandaşlarımızdan katkılarının devam etmesini istiyoruz.

  Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur.” sözünü aklımızdan asla çıkarmamamız gerekmektedir. Vakfımız Büyük Önderimizin bize gösterdiği hedeflere bağlı kalarak çalışmalarına devam etmektedir.

  Vakfımız faaliyetlerini gönüllülerin katkıları, komisyonlar ve Bilim Araştırma Koordinasyon Komitesi ve Bilim Araştırma Koordinasyon Komitesi İcra Kurulu aracılığıyla, yönetim kurulumuzla işbirliği içerisinde sürdürmektedir.

  Vakfımızın tamamen gönüllülerin katkısıyla, yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere çalışanlarının hiçbirisi ücret almadan imkanlar dahilinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
  Vakfımızın yapmaya haiz olduğu faaliyetlerini, projelerini gerçekleştirebilmesi için hayırseverlerin destek ve bağışlarını, gönüllülerin Vakfımıza katılımını beklemekteyiz. Türk Geriatri Vakfı olarak bizler, sizlerinde desteğinizle vakıf senedinde ifade ettiğimiz her şeyin arkasında durmaktayız.
  Vakfımız ile ilgili bilgilere Vakfımızın internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Bu Konu için Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş