Basın Bülteni

MEB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 70 MİLYON avroluk HİBE DESTEĞİ

MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından, ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ve Dünya Bankası olmak üzere uluslararası finans destekli eğitim projeleri kapsamında, 2010-2012 yılları arasında 70 milyon avroluk hibe Programları uygulanacak. hibe Programları ile, eğitimle ilişkili tüm taraflar arasındaki işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi, eğitim öğretim kurumları ile iş dünyası arasında ağ oluşturma sürecinin desteklenmesi, okullarımızda verilen eğitimin niteliğinin yükseltilmesi ve eğitim yönetiminde kapasitenin artırılması amaçlanmakta. İlk ve ortaöğretim okulları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, meslek örgütleri, il özel idareleri, kamu kurumlarının il teşkilatları (il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri hariç) ve köylere hizmet götürme birlikleri hazırlayacakları projelerle hibe Programlarından faydalanabilecekler.

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı Ünal AKYÜZ, hibe Programlarının; tüm kurum ve kuruluşlarımızın proje yapma kapasitelerini desteklemesi, ülkemizde oluşmakta olan proje yapma kültürüne katkı sağlaması, eğitim kurumları ve iş dünyası arasındaki işbirliğini teşvik etmesi anlamında oldukça önemli bir etkinlik olduğunu ifade ediyor.

Kalkınmada öncelikli 43 il başta olmak üzere tüm Türkiye’de uygulanacak olan hibe Programlarının yıllara göre dağılımı şu şekilde:
2010 Yılında: 47.834.050 Avro,
2011 Yılında 11.000.000 Avro,
2012 Yılında 9.071.244 Avro olmak üzere toplam 70.905.294 Avro.

Hibe Programları ve hibe miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONU HİBE PROGRAMI-I
5.000.000 AVRO

HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONU HİBE PROGRAMI-II
5.000.000 AVRO

ÖZELLLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASININ ARTIRILMASI OPERASYONU HİBE PROGRAMI-I
10.000.000 AVRO

ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASININ ARTTIRILMASI OPERASYONU HİBE BİLEŞENİ-II
4.071.244 AVRO

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ HİBE PROGRAMI
5,800.000 AVRO

DEMOKRATİK VATANDAŞLIK ve İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HİBE PROGRAMI
3.000.000 AVRO

MESLEKİ EĞİTİMİN KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONU- HİBE PROGRAMI-I
11.000.000 AVRO

MESLEKİ EĞİTİMİN KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONU- HİBE PROGRAMI-II
4.000.000 AVRO

OKUL GELİŞİM PROGRAMI
24.034.050 AVRO


Hibe Programlarından faydalanmak isteyen kurum ve kuruluşlar, programla ilgili ayrıntılı bilgiye Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... adresinden ulaşabilirler.