GENELGE 2009/10Blgi: a) 11.06.2008 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09.01.01.379/5343 (2008/42) sayılı genelge,
b) Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
c) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,

Her derece ve türdeki eğitim-öğretim kurumlarında 2008-2009 ders Yılının 12 Haziran 2009 tarihinde sona ereceği, 2009-2010 eğitim-öğretim Yılının 07 Eylül 2009 Pazartesi günü baĢlayacağı ilgi (a) Genelge ile duyurulmuĢtur. Ancak, ülkemizin coğrafi konumu itibariyle bölgeler arası iklim farklılıkları ile turizm sezonunun değiĢkenlik göstermesi sebebiyle öğrenci ve velilerimizin olumsuz etkilenmemeleri amacıyla 2009-2010 eğitim-öğretim Yılının 24 Eylül 2009 PerĢembe günü baĢlaması uygun bulunmuĢtur. Gereğini rica ederim.


Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...