Denetlemeden geçen öğretmen, okul ve il yöneticilerinin müfettişleri 'yanlı-taraflı' değil, 'cezalandırıcı', 'değişim ve gelişmeye kapalı' ve 'otoriter' bulduğu belirlendi. Müfettişlerin de kendilerini 'kusur bulucu' ve 'otoriter' olarak değerlendirmesi dikkat çekti. 'Özeleştiri' yapan müfettişler 'soruşturmacılık' görevlerinin 'rehberlik, araştırma' vasıflarını geride bırakmasından yakındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 'müfettişlerin yeterlikleri ve teftişin etkililik düzeyi' konulu geniş çaplı bir araştırma yaptı. Bakanlık Teftiş Kurulu'nun yürüttüğü çalışmaya denetimden geçen ülke genelindeki bin 500'ü öğretmen 2 bin 705 kişi katıldı. Bunlara ilave olarak 300 bakanlık müfettişi de teftiş sistemi üzerine yapılan ankette görüşlerini ifade etti.

Katılımcılara 'müfettişlerle ilgili olumsuz yargıları onaylama durumu' soruldu. Anket sonucunda hem müfettiş hem de denetlenenler müfettişleri 'yansız-tarafsız' buldu. Tüm denetlenenlerin sadece yüzde 3'ü, müfettişlerin ise yüzde 2'si müfettişlere 'yanlı' dedi.

Bununla birlikte denetlenenlerin;
yüzde 20'si müfettişleri 'cezalandırıcı',
yüzde 19'u 'değişim ve gelişmeye kapalı',
yüzde 18'i de 'otoriter' olarak niteledi.

Denetlenenler ayrıca müfettişler için;
'tutucu' (yüzde 17),
'kusur bulucu' (yüzde 13) ve
'sorunlara bütüncül açıdan bakmaz' (yüzde 10) değerlendirmesinde bulundu.

Müfettişler ise kendilerini daha çok;
'kusur bulucu' (yüzde 24) ve
'otoriter' (yüzde 23) olarak tanımlarken,
kendilerini ayrıca 'sorunlara bütüncül açıdan bakmaz' (yüzde 16),
'değişim ve gelişmeye kapalı' (yüzde 12)' ve
'cezalandırıcı' (yüzde 8)' olarak değerlendirdi.

İbrahim Asalıoğlu

ZAMAN