II. Mahmut DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI
Milliyetçilik hareketleri ve İsyanlar


  • Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali'ni Fransa'nın bir iç durumu olarak değerlendirmiş ve yeni yönetimi tanımıştı.
  • Osmanlı Devleti, Batılılaşma sürecinde Fransız İhtilali ile ortaya çıkan Milliyetçilik ve özgürlük düşüncelerinden etkilenmeye başladı.
  • Özellikle Rusya'nın sıcak denizlere inebilmek için Balkanlarda yaymaya çalıştığı Milliyetçilik fikirleri, Osmanlı topraklarında Milliyetçilik isyanlarının çıkmasına sebep oldu. (Rusya sıcak denizlere inebilmek için Balkanlardaki Osmanlı'ya bağlı Slav miilletlerini Osmanlı'dan ayırıp, sonra kendine katma peşindeydi.)
  • Fransız İhtilali ile ortaya çıkan Milliyetçilik akımı, en fazla imparatorlukları etkilemişti.
  • İhtilalin etkisi ile Osmanlı Devleti ülkede bütünlüğü ve otoriteyi sağlayamaz duruma gelmiştir.
  • Özellikle başta Rusya olmak üzere İngiltere, Fransa ve Avusturya gibi devletlerin kışkırtmaları eklenince durum iyice kötüleşmiştir.


Panslavizm

  • Rusya'nın Slav asıllı bütün halkları kendi yönetimi altında toplayarak dünya Slav birliğini sağlama amacıdır.
  • Rusya, 19. yüzyılda Balkanlardaki Ortodoks ve Slav toplulukları Osmanlı'ya karşı kışkırtmış ve isyanlar çıkmasına sebep olmuştur.


Slav Toplulukları
Ruslar
Sırplar
Hırvatlar
Slovenler
Karadağlılar
Lehler
Çekler
Ukraynalılar
Bulgarlar (Aslen Türk, ama asimile olduklan için kendilerini Slav kabul ediyorlar)

Sırp İsyanı konu anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...