Değişen Şartlara Göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları
Viyana Kongresi (1815)


 • 1804'te Fransa'da kendini imparator ilan eden Napolyon, Avrupa'nın en güçlü devleti olabilmek için Avusturya, İngiltere ve Rusya ile savaştı.
 • İlk başlarda başanlar kazanan Napolyon, Waterloo Bozgunu'ndan sonra yenilgiyi kabul etti.

Avrupa devletleri meternik sistemi politikasını hangi amaçla oluşturmuştur?

 • Napolyon yüzünden bozulan Avrupa'nın siyasi durumunu düzenlemek ve Avrupa'nın gelecekte alacağı durumu belirlemek amacıyla tüm Avrupa Devletleri, Viyana'da büyük bir kongre topladılar.
 • Kongre başkanlığını Avusturya arşidükü (başbakanı) meternik yaptı.
 • Kongrede Rusya, İngiltere, Avusturya ve Prusya aralarında anlaşarak Dörtlü İttifak grubunu kurdular.
 • Kongrede alınan kararlar Meternik sistemi adıyla duyuruldu.


Buna göre;

 • Avrupa'nın herhangi bir yerinde ihtilal yanlısı bir ayaklanma çıkarsa, birlikte hareket edilecek ve ayaklanma bastırılacaktı.
 • Viyana Kongresi'nde Avrupa Devletlerinin sınırları yeniden çizildi.
 • Ancak sınırlar belirlenirken dil, din ve ırk unsurları gözetilmediğinden istenen barış ortamı uzun sürmedi.
 • 1815-1827 yılları arası, "yeniden düzenlemek" anlamında Restorasyon Dönemi olarak adlandırıldı.
 • Meternik Sistemi'ni uygulayan devletler yeni ayaklanmaların ortaya çıkışına engel olamadılar.
 • 1830 ve 1848 yıllarında Avrupa devletlerinde ihtilaller yaşandı.
 • Avrupa devletleri, kendi monarşik yapılarını korumak için aldıkları bu kararları, Osmanlı Devleti için göz ardı ettiler.
 • Yunanlıların başlattığı ayaklanmayı destekledikleri gibi, Navarin'de Osmanlı donanmasını yaktılar.
 • Bu durum; kongrede alınan kararların eşit uygulanmadığını göstermesi bakımından önemlidir.


Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devleti söz konusu olduğunda ikiyüzlü siyaset izlemelerinin nedenleri neler olabilir?

Sorunun cevabı tamamen haçlı zihniyeti ile bağlantılıdır. Çünkü Osmanlı'ya kaşı Balkanlarda ayaklanan milletler hristiyan, Osmanlı Devleti ise müslümandır. Adı geçen hristiyan devletler bu durumu sindirememektedir.