Federalizme uygun olan yani devlet boylarının bir bayrak altında toplanması ile oluşan yapıdır.