Türk Kitabeleriyle18. y.y.dan itibaren ilgilenilmeye başlandığı bilinir. Kitabelerin en önemlilerinden biri Bilge Kağan, Kardeşi Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilen Göktürk(Orhun) kitabeleridir.(8.y.y)
.....

İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın Ruslarla yaptığı Poltava Savaşı’nda tutsak olan İsveç Subayı Sibirya ya sürgüne gönderildiği 13 yıl Sibirya ve Türkistan taraflarını gezer, Göktürk Kitabelerine rastlar ve 1722 yılında memleketine döner, topladığı kaynakları yayınlar.


"Das Nord und Östliche Theil von Europa und Asie"..., yani ,"Asya,'nın ve Avrupa'nın Kuzey ve Güney Bölgelerinde…
....
Subay Stahlanberg 'in bu çalışması ilgi görür. İlim çevreleri bunu değerlendirir. Birçok araştırmacı Ötüken 'e gitti ve fotoğraflar çeker. George van Gobelenti Kültigin Kitabesindeki Çince yazıyı Almanca 'ya çevirir.
...
Kitabelerin okunması ise Danimarkalı Thomsen tarafından gerçekleştirilir...(1893/ kelimeleri okudu..)
......
Bu kitabelerin yazarı ise YULLUG TİGİN 'dir..Bunu kitabelerin sonunda ifade eder..

" Bunca bitigme. Kültigin atıssı Yollug Tigin bitidim. Yirmi gün oturup bu yaşta, bu tamka kop Yullug Tigin bitidim."

"Bunca yazıyı yazan Kültigin'in yeğeni(?) Yollug Tigin yazdım. Bunca Barkı(Türbeyi) resmi, sanatı....kağan'ın yeğeni Yollug Tigin, ben bir ay dört gün oturup resimledim."
.........

Ötüken Kitabelerinde belli başlı görüşler, hayat anlayışı, çeşitli anlayışlar nesiller boyu aktarılmıştır.


"NOT/Yakından tanıdığım ve Kadıköy 'de Öğretmenevi''nde Tarih ve Edebiyat Sohbetleri yaptığımız Ali Öztürk ' ün anısına... Belleğime kattıkları, kazandırdıkları için... (Nusret. Karaca 09/04/2016)