İPEK Yolu ÜZERİNE....(Nusret Karaca)
.....
Çin'den başlayan ve Orta Asya üzerinden Güney Asya,Batı Asya,Avrupa ve Kuzey Afrika'ya kadar ulaşan ,Çin'in açtığı bir ticaret yoluydu.Coğrafi konumu nedeniyle de Anadolu eski çağlardan beri doğu ile batı arasında bir geçiş işlevi görüyordu.Burayı geçen ipek Yolu Trakya üzerinden Avrupa'ya ulaşmıştır.Ayrıca Ege'de Efes,Milet,Karadeniz'de Trabzon ve Sinop,Akdeniz'de Antalya ve Alanya gibi liman şehirleri üzerinden deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmıştır.İpek Yolu'nda ticari faaliyetler gibi kültürel faaliyetler de canlıydı.Bazı tarihi mekanlar(kızıl mağaralar gibi) bu konuda bizlere bilgiler kazandırmıştır.Örneğin Budacılığın Hindistan'dan Çin' e yayılışı gibi...Bunlarla ilgili Dunhuang Mogao,Luoyang Longmen mağaraları gibi Budacı mağara tapınakları da örnek verilebilir.Bu mağaralar aynı zamanda İpek Yolu üzerindeki kültür alışverişlerini de kanıtlar.Bu mağaraların çoğu Dünya Kültür Miraslarları listesindedir.
İpek Yolu UNESCO tarafından"DİYALOG" Yolu olarak da adlandırılmıştır.
Ünlü Venedikli gezgin Marco Polo Çin'e ve Asya'nın çeşitli yerlerine geziler yapmış ve izlenimlerini aktarmıştır.Marco Polo Çin' e deniz İpek Yolu'ndan gelmiştir.
İpek ve Baharat Yolları Coğrafi Keşifler ile yeni yolların kullanılması üzerine önemini ve eski canlılığını yitirmiştir.
.....
(Araştırma /Nusret Karaca..Kaynaklar:,Crafford,A.,Saul,W.,Makinster,Düşünen sınıf için..Tarih Vakfı/Seçbir/AB... )