Nusret Karaca İstanbul'un Yeditepe'si
-----------------------------------
Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfi'nin yayınladığı, "Dünden Bugüne İstanbul Amspşiğüefpsp'min 1993 bağımlı 7. Cildine göre Yeditepe şöyle sıralanıyor:
- Sarayburnu'ndan içeri doğru yükselen Ayasofya'nın Sultanahmet Camisi'nin ve Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yükselti.
-Nuruosmaniye Külliyesi'nin bulunduğu, Çemberlitaş'ın yer aldığı yükselti.
-İstanbul Üniversitesi merkez binası olan eski Harbiye Nezareti'nin bulunduğu yer.
-Üstünde, Fatih Külliyesi bulunan, güneyde Lykos Deresi Vadisi'ne ve Aksaray'a doğru inen, kuzeyde dik yamaçlarla Haliç sahiline kavuşan tepe.
-Sultan Selim Külliyesi'nin yer aldığı tepe.
-Aksaray Semti'nden surlara ve Marmara sahiline kadar giden bölge.İstanbul'un Adları
------------------------------
GREKÇE - Vizantion
LATİNCE - Bizantium / Antoninya / Alma Roma - Nova Roma
RUMCA - Konstantinopolis / İstinpolin /Megali Polis - Kalipolis
ISLAVCA - Çargrad / Konstantingrad
VİKİNG DİLİNDE - Miklagord
ERMENİCE - Vizant / Stimbol / Esdambol / Eskomboli
ARAPÇA - Bizantiya / el-Mahsura / Kusantina el- uzma
İSLAM DÜNYASINDA - Belde-i Tayyibe / İstenpolin
SELÇUKLULAR ZAMANINDA - Konstantiniyye / Mahrusai Konstantiniyye / Stanbul
OSMANLI TÜRKÇESİNDE - Dersaadet Deraliyye / Mahsura-i Saltanat / İstanbul İslambol / Darü's-saltanat-ı Aliye / Asitane-i Aliye / Darü'l Hilafetü'l Aliyye / Payitaht-ı Saltanat / Dergah-ı Mualla / Südde-i Saadet